Банкеръ Weekly

Съдби

ПРИ СЛЕДВАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ НЯМА ДА СЕ ОЩЕТЯВА БЮДЖЕТЪТ

Генерал майор Васил Върбанов, началник на Главно управление Материално-техническо и медицинско осигуряване в Генералния щаб на Българската армия, пред в. БАНКЕРЪГенерал Върбанов, вие сте човекът, който, образно казано, държи и ножа, и сиренето на българския войник - от вашето управление той получава всичко необходимо...- Да, всичко минава през моето управление. Заявките за българската армия се обобщават при нас, определят се потребностите на войсковите поделения. Но ние не се занимаваме със самите доставки, даваме ги на съответните органи в Министерството на отбраната, и по-конкретно на дирекция Управление на доставките...Как си обяснявате приказките, ширещи се из коридорите тъкмо на това министерство, че шестте териториални снабдителни центъра в страната, които са на пряко подчинение на Генщаба, са гнезда на корупцията? Не чак толкова отдавна самият началник на Генералния щаб ген. Никола Колев публично обяви, че храната на армията се осигурява от гаражни фирми. Очевидно не всичко е наред в този процес.- Промените в логистиката са част от реформата в армията. Правим я в продължение на 15 години и, както се казва, в крачка се учим да работим в една нова среда, каквато е пазарната икономика. По-рано беше много по-лесно, защото бяха фиксирани цените, качеството и контролът. Тогава никой не можеше да извади от джоба си пари и да подкупи някого. Но сега вече има по-голяма свобода. Има и изкушения. Със започването на реформата преобразувахме и логистиката, като бяха разработени визии за по-нататъшното осигуряване на войските и конкретно за тяхното изхранване. Налагаше се да променим и начина на снабдяването, тъй като за известно време то бе предоставено на командирите на поделенията, които пряко договаряха доставките със съответните фирми. А на един такъв командир това не му е работата. Още повече че се създаваха условия за корупция. Ако знаете колко уволнения имаше... Ето защо с появата на Закона за обществените поръчки снабдяването първоначално бе възложено на споменатата вече дирекция в министерството Управление на доставките. Със състава, с който тя разполага, обаче бе невъзможно да се организират доставките за многобройните поделения, пръснати из цялата страна. Поради тази причина през 2001 г. бяха създадени шестте териториални снабдителни центъра, чиито началници, със заповед на министъра и на основание на закона, бяха упълномощени да провеждат процедурите по възлагането на обществените поръчки. Но вие ще се съгласите, че отведнъж - без да са имали специална подготовка, на тези хора им бе трудно. Те се организират и учат в процеса на работа.Както се оказва обаче, се учат и на лошото - да нарушават съществени разпоредби от Закона за обществените поръчки? - Знаете, че човек по-лесно се научава на лошото, защото на това ги учат тези, които са се готвели за тази роля. А на командирите на териториалните центрове им възложихме една почти непосилна задача, която все някой трябва да я свърши. Тъй или инак, министърът на отбраната, в качеството си на основен възложител, им делегира правата си и те дадоха старт на процедурите. Въпреки че, пак ще повторя, тези хора не бяха подготвени, нямаха възможности за такъв кратък период да се организират, като освен всичко друго подготвят и документацията по възлагане на поръчките.Затова ли една важна част, каквато е методиката за оценка на кандидатите, е изготвена не от началниците на центровете, а от експертите в дирекция Управление на доставките към МО, без изрично да са упълномощени за това? Юристи твърдят, че за да се спази законът, министърът е трябвало изрично да им делегира такова право. А той не го е сторил и в резултат на този пропуск проведените в края на миналата година търгове за доставка на хранителни продукти сега се атакуват в съда.- Министърът не е задължен лично да организира процеса. Той създава организацията на тези териториалните центрове, които да поемат снабдяването на отделните региони.Само че началниците им са били упълномощени от министъра да проведат процедурите, но не и да сключват договорите за доставките...- Оторизирани са да сключат договорите. По закон не могат.- Вадим закона - вижте какво пише в него: Възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществените поръчки, сключват договорите за тях чрез ръководителите си - в нашия случай това е министърът на отбраната, или упълномощени от тях длъжностни лица.Точно това е проблемът, че не ги е упълномощил да сключват и договорите. Между другото, аналогично стоят нещата и по отношение на методиката за оценка, за която ви питах. Ето вие пък чуйте какво пише по този въпрос в Закона за обществените поръчки. Според чл.36, ал.3, т. 6 документацията съдържа и методика за оценяване. А в допълнителната разпоредба, параграф 1, т. 11 се казва, че: Документацията представлява комплект документи, изготвени от възложителя. Може и да е формално, но хората от дирекцията на МО не се явяват възложители - такива са само упълномощените от министъра началници на териториалните центрове. При това положение има или няма нарушение на процедурите?- Има обаче допълнения, според които възложителят, в случай на невъзможност да се справи със задачата, може да възложи и на фирма да му подготви документите, тоест да привлече и други лица. Точно това право са имали началниците на центровете.По този въпрос съществува тълкувателно решение на Върховния административен съд, според което те не могат да пределегират другиму правата, които им е дал министърът? Освен това, знаете ли, че кандидатите, оспорващи сега търговете пред съда, твърдят, че начинът за оценка на офертите им, посочен в методиката, се разминава с предварително публикуваните в Държавен вестник тежести на критериите?- Аз не вярвам организаторите на процедурите да са допуснали подобна елементарна грешка.А вярвате ли на ширещите се слухове, че за да се спечели доставката на всеки един от шестте лота, включващи шест вида хранителни продукти, се плащат на ръка по 30-40 хил. лева? Като се умножат шест лота по шест териториални центъра, явно става въпрос за много пари. Пък и наистина ли основните победители в проведените в края на миналата година търгове са фирми като Панда и Рея 96, които не отговарят на изискванията да имат собствено производство?- Винаги има основания за такива съмнения - затова обаче има и контрол. Допуска се, че някои ще се възползват от възможностите, от условията, от грешките на другите, за да постигнат свои лични интереси. Това не е изкушение само за някой, който борави с държавни средства и взема от тях. Тук има и голям интерес от фирмите да спечелят. И те водят борбата с всякакви средства. Сигурно сте съгласна, че все още в България няма достатъчно култура за изпълнението на законите, за спазване на пазарните изисквания, на лоялната конкуренция и т.н...И какво правите, за да предотвратите евентуалните нарушения?- Един от начините, по който искахме да ги предотвратим, бе създаването на тази методика. Може да не е изготвена по най-съвършения начин, но тя подлежи на усъвършенстване. Ясно е, че при подготовката на следващата тръжна документация трябва да се направят съществени корекции, за да не се ощетява бюджетът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във