Банкеръ Weekly

Съдби

ПЕТТЕ СТЪПАЛА НА ПРОФ. ПАМУКЧИЕВ

Проф. Станислав Памукчиев (1953), заместник-ректор на Художествената академия, подслади своя юбилей със самостоятелна изложба в Софийската градска художествена галерия. Тя е изградена като своеобразна ретроспекция на творческите търсения на художника през последното десетилетие и включва образци от пет негови цикъла. По хронология това са Пепели (1993-1996), Утаено време (1998), Про(то)странства (1999), Реликти (2000) и Преминаване (2001-2003). Философията на художника, която личи и от чисто литературните названия на циклите, е насочена към актуалната в момента деструкция на традиционната кавалетна живопис. Станислав Памукчиев ползва прости, нетрадиционни в изкуството материали - въглен, сажди, пясък, слама, пръст, пигменти и др. Все остатъчни продукти на разрушителни процеси, чрез които художникът възсъздава една нова реалност. Тя е респектирана от простотата, което предопределя и условния стил на Памукчиев - минимализма, аскетизма и почти пълния отказ от възможностите на цветната палитра. Тази простота е директно насочена към вътрешния свят на зрителя, към способността му да комбинира представи от видяното и въображаемото, да конструира един нов, напълно индивидуален свят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във