Банкеръ Weekly

Съдби

НОВИТЕ ТЕРИТОРИИ НА БОЯН РАДЕВ

Боян Радев понатрупа много радост тази седмица. Шестдесетгодишнината му бе почетена с високо държавно отличие, а Националният исторически музей (НИМ) откри зала с дарени от него експонати. Към тези факти се притурва и бъдещата частна галерия на Боян Радев, която усилено се ремонтира и е разположена в партерния етаж на кооперацията на бул. България и ул. Фритьоф Нансен, току срещу НДК. Все добри събития!Идеята за дарение на НИМ и откриването на специална зала не е нова. Тя датира от 1997 г. (виж в.БАНКЕРЪ, бр.3 от 20 януари), когато Боян Радев подреди голяма изложба от експонати от собствената си колекция. Божидар Димитров, старият нов директор на музея, още тогава се закани да обособи подобна зала, но такава възможност му се откри едва сега. Тогава, преди пет години, в експозицията преобладаваха иконите, царските двери, осем на брой, и произведенията на дърворезбата. Сега в зала Боян Радев са подредени 60 каменни пластики - т.нар. портрети от долината на река Средна Струма, надгробни стели и оброчни плочки от светилищата на богинята Дияна. Тогава масовата преса разпространи бомбастични небивалици за цената на колекцията, придобита в годините на посттоталитарния преход. Сега също! Смятайки на ангро Божидар Димитров фиксира сумата от 250 хил. долара, което отдаваме на неумението му да отличава експертната оценка от продажната цена. Но пък напомняме неговите думи пред в. БАНКЕРЪ (бр. 5/2 февруари 2002), че деветдесет процента от паметниците нямат голяма историческа и културна стойност... И искрено се надяваме дарените от Боян Радев каменни пластики да попадат в останалите 10%, което до известна степен може да оправдае ценообразуването на око.Присъединявайки се към радостта на Боян Радев и като ме честитим най-искрено празника, не можем да подминем и един отдавнашен проблем - легитимността на частните колекции, документите за тяхното придобиване и юридическата им безукоризненост към постановките на сега действащия закон. Българската държава и до днес не се е заинтересувала от този въпрос! В същото време е публична тайна, че тя е лош стопанин на своите духовни богатства! Достатъчно е да припомним дарението на Богомил Райнов за Сливен, макар да съществува и добрият пример с дарението на Светлин Русев за Плевен. Между тези два примера се побира цял космос от въпроси, породени както от лични взаимоотношения, така и от корпоративни интереси, за да се обобщи всичко това в така познатата ни колективна безотговорност. В този смисъл и Боян Радев поддържа жива легендата за държавата като майка и хранител на културните ценности. Той обаче е направил и една умна крачка встрани от своите предшественици, изпреварвайки интуитивно другия голям колекционер Димитър Иванов - частната галерия на бул. България и ул. Нансен. В нея Боян не може да нареди кой знае колко платна от наистина гигантската си сбирка (само картините на Майстора или на Бенчо Обрешков ще запълнят помещенията), но пък ще гарантира стопанисването им и контакта на обществото с тях. Това вече е друга опера! Тя не зависи от тежката сянка на политическата конюнктура, от хрумванията на един или друг директор на музей, от неблагополучията със сградния фонд на експозициите и депата, от нехайството и бездуховността. Частната галерия, освен всичко, легитимира и възможностите за търговски операции, в каквито всеки уважаващ себе си колекционер е въвлечен.Залата Боян Радев в НИМ поставя още един въпрос, който зададохме на Божидар Димитров: ако утре друг колекционер, не толкова известен на обществото и с не толкова голяма, но достатъчно ценна сбирка, направи дарение, ще му се открие ли и на него подобна зала в НИМ? Директорът категорично отсече - да! Само че той бе категоричен и преди пет години, когато предложи на колегите си, директори на национални музеи, да си обменят експонати, които тематично ще се впишат по-добре в друга среда. Въпреки постигнатото принципно съгласие и до днес тази идея не е мръднала и с милиметър. Което е още една илюстрация на извода, направен с горчивина от проф. Балан преди почти век - българинът мисли на парче.

Facebook logo
Бъдете с нас и във