Банкеръ Weekly

Съдби

НЕ Е ГРЯХ ДА НЕ ЗНАЕШ, ГРЯХ Е ДА НЕ ИСКАШ ДА СЕ НАУЧИШ!

Енергичен, изряден, сладкодумен и конкретен д-р Емилиян Абаджиев е директор на Метро КешКери България, водещата търговска верига на едро. Владее руски, английски, немски, френски, испански, португалски, позабравил е гръцкия. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения, бил е преводач на и от няколко от езиците, които владее. Той е бивш дипломат в Брюксел. Тръгва от нула в поредната си кариера, когато започва да се обучава за шеф на веригата Метро в България.Г-н Абаджиев, виждала съм хора като вас в топ компании в Ню Йорк. Те винаги летят и дори речта им е забързана, защото времето е много скъпо. Някаква изява на немското у вас ли е тази енергичност?- Не, но смятам, че енергичността е голямо предимство. Бог е бил благосклонен към мен. Не се уморявам да се боря за постигането на нещо по-добро и ново. В тази връзка Метро КешКери беше нещо абсолютно ново за България и въведе иновация в най-различни сфери - като се почне от обработката на информация, мине се през начина на представяне на стоката и композиране на асортимента. В момента въвеждаме електронен архив. Нямате представа какво чувство е да видиш една гола поляна и след три месеца на тази поляна да стои магазин. Последният ни магазин, който построихме, е в Бургас. Бях там с дъщеря си и я снимах на празния терен. После забравих за тези снимки. След няколко седмици жена ми ме пита: Откъде ти хрумна да снимаш детето на фона на някаква грозна, изгоряла поляна? Казах й. Почакай, ще направим снимки след три месеца и ще видиш как ще изглежда същата тази поляна. Искам да се знае какво е било! На 18 март стават пет години от откриването на първите ни магазини в София и в Пловдив. Но преди Метро КешКери сте имали доста по-различна и може би мечтана от мнозина кариера. Дипломат... на запад...- Аз съм се връщал три пъти от началото - като в играта Не се сърди, човече! Животът ме е удрял и съм се връщал в самото начало. В тази връзка ще разкажа един анекдот: Някакъв американец бил изпратен на работа в пустините на Аризона. През деня било адски горещо, а наоколо паяци, скорпиони, прахоляк... Той написал отчаяно писмо на баща си, в което споделил неволите си... Бащата отговорил само с тристишие: Двамина гледаха през решетката на затвора - единият видя калта на двора, а другият - звездите. Аз също съм дълбоко убеден, че около нас винаги има кал и звезди. Винаги. Но щастлив е човек, който успява да ги види. Смятам се за щастлив, но не съм глупав повърхностен оптимист. Как оглавихте Метро КешКери?- Когато Метро решават да стъпят в Румъния в средата на 90-те години, се обърнаха към мен със запитване и за България. С какво се занимавахте в този момент?- Бях дипломат в Брюксел, в мисията на България към ЕС. Хората от Метро познавах от по-рано, защото им бях превеждал. Бяха ме харесали като преводач и организатор.Тогава ми поставиха въпроса: ако дойдем в България, бихте ли имали интерес да работите за Метро. Казах по принцип да, защото мен винаги ме е интересувала търговията. Как протече подготовката ви за новата длъжност?- Метро ми даде възможност да мина през шест държави: година и половина работих в Германия, шест месеца в по една държава - Унгария, Полша, Австрия, Франция и Румъния. Минах през много най-различни курсове и обучения - от контролинг до стокознание в различни групи, както и управление на човешките ресурси. Този процес не спира. Това е една от много силните страни на фирмата - тя никога не спира в образованието на хората.Съществува и Метро КешКери в Азия.- Мога да ви кажа, че обучавахме тук хората за азиатския пазар - за тяхната централа, директорите на магазини, търговските управители. От малка България беше изградено Метро КешКери и в други източноевропейски страни. Извън България има 16 души и сигурно ще изпращаме още. Обучихме стотици чуждестранни служители тук, в магазините из страната.Защо българи управляват магазини зад граница? Защо не немци или добре подготвени хора от съответните националности?- Трудовият пазар също иска най-доброто. Но немците, които са изградили тази система, също нямат безкрайни ресурси. Присъстваме в 26 държави, а във всичките магазини Метро КешКери работят повече от 70 хиляди души.Колко Метро КешКери има по света?- Общо магазините на веригата са 500, а целият концерн Метро Груп със своите шест търговски вериги има над 2300. Метро Груп има мисия, визия и ценности. За мен е важно, че работя за компания, която има ценностна система, има код на поведението. Тя затова има международен успех - защото има философия.Отведнъж отпадна изискването за минимум от 50 лв. при покупките. Защо?- Моят предшественик го беше въвел. Не съм привърженик на икономическата принуда. Опитваме се да постигнем отлично предлагане на най-добра цена. Как следите отношението към клиентите?- Не се уморявам да повтарям, че клиентите са причината за нашето съществуване. И вярвам, че колегите го разбират. Концепцията на МетроКешКери се основава на местните потребности и навици на клиентите. Разработваме постоянни проекти за обучение на персонала как да се отнася към клиентите. Имаме развита система за оценка на служителите и отношението към клиента е един от крайъгълните камъни. Сигурно се случва и обратното: клиент да посочи пример, когато не е бил доволен? - Въпросът е служителите да разбират, че ние сме тук за клиентите. Всеки ден слизам долу сред хората, обикалям редовно магазините. Старая се да генерирам отношение на доброжелателност у всички служители, без изключение. Една птичка пролет не прави. Не е достатъчно само вашето собствено посвещение!- Всичките членове на борда слизат и работят долу, когато е най-големият наплив от клиенти, по празници например. И хората от управата работят досущ като останалите служители - подреждат стока, носят колички, палети. Това се прави, за да не загубим чувство откъде идваме, да гледаме с очите на нашите служители.Има ли случаи на уволнени служители поради грубост, поради неспособност да работят с хора?- Рядко, но има. Това е един от критериите, ако се оплаче клиент, се проверява веднага и много строго. Ако оплакването се основава на реални факти, това е повод за уволнение, да.Имали ли сте проблеми с дребни кражби от страна на служители?- Да. Уволняват се на секундата, автоматично. В цял свят в Метро се действа така - може да е една нокторезачка, може да е нещо дребно. Но или си честен, или не си честен. Няма такова нещо като малко честен. Като откраднеш за 50 стотинки, ще откраднеш и за 5 лева, и за 5 милиона лева! Хората долу и в централата имат прилични заплати, имат редица допълнителни придобивки, като част от храната им е платена - никой не може да каже, че е откраднал от глад. Имат право до три заплати овърдрафт, имат коледни бонуси и имат сигурността на работното място, ако си вършат качествено работата. Създадени са много благоприятни условия, та никой да не си позволи да краде. Текучество имате ли?- В централата не, в магазините - да.При всички условия за работа, които споменахте, как си обяснявате това текучество?- Поради разочарование. Разочарованието е делта връзката между очаквания и действителност. И когато човек има нереални очаквания, тогава разочарованието настъпва лесно. Имал съм случай, когато приятели са ме молели да взема детето им на работа през ваканцията. Голям, здрав мъж. След една седмица се обаждам да попитам как стоят нещата, а ми отговарят, че той е напуснал. И като питам защо, ми отговарят: Ами той трябва да идва в 6 часа на работа! Ами че аз ходех в 3 часа на работа в Германия! - помислих си. И там имахме нощни смени. И затова сега, когато ми искат съдействие за назначение за работа, аз отделям специално време и обяснявам на кандидата следното: Метро КешКери работи 364 дни в годината, при почти непрекъснат денонощен цикъл, голяма част от магазина е охладена, има хладилници, които работят при минус 24 градуса. При нас се работи, при нас има изисквания. Иди в магазина и погледай. Ако смяташ, че можеш да вършиш тази работа осем часа, тогава ще те препоръчам. Аз не търся работа за хората - това е дейност на бюрата по труда. Аз търся хора за работата, която трябва да се върши. По какъв начин се развиват служителите - само по хоризонтала или вървят и по вертикала?- Естествено, че се развиват и по вертикала! Неслучайно ви казах, че имаме 16 души извън България! И сигурно техният брой ще нарасне. Нашата цел като Метро КешКери е да предоставим международни възможности за кариера. Когато търсим хора за освободена позиция, първо се дава шанс на онези, които вече работят в компанията. Развитието на хората на всяко поприще зависи от вътрешната им мотивация. Десетилетия американците пишат книга след книга за теорията на мотивацията. - Тя е много сложно нещо. В началото се сблъскахме с очакванията, че като сме немска фирма, тя ще изсипе едни огромни заплати. Доста усилия положих да обясня на хората, че ние трябва сами да си изкараме парите. Фирмата създава възможностите, но оттам нататък се работи. В наш вестник прочетох заглавие: Българинът очаква да му се плаща за това, което е, а не за това, което изработва. Заплащането е един много съществен и деликатен въпрос, защото много хора са склонни да разсъждават по този начин - че трябва да им се плати за това, което са - като минало, като личност, докато икономическата повеля е да се заплати количеството и качеството труд. Предлагате ли грижи за служителите, които представляват извънслужебни, прости и човешки неща?- Правя всичко възможно да ги има. Пред мен винаги стои списъкът на рождените дни на хората и няма човек от управата, от етажните мениджъри и другите отговорни служители, на когото да не се обадя за рождения ден. При брак, при раждане на дете фирмата винаги прави подарък. Досега винаги сме плащали коледна премия, в магазините имаме и премия, свързана с производителността. Хората трябва да знаят за какво работят. Иначе поощряваме редовните медицински прегледи на персонала, работим за осигуряване на по-евтини почивки в хотели, с които работим. Заговори се, че голяма американска верига, подобна на Метро КешКери, също ще стъпи в България. Достатъчно голяма ли е България за повече подобни вериги?- Българският пазар е изключително малък, един от най-малките в Европа. Но ние не се страхуваме от конкуренцията. При тези обстоятелства ние ще докажем силата на Метро КешКери. Над това интервю работим втори ден и ме впечатлява фактът, че непрекъснато ме гледате в очите. Това е част от характера ви или придобито в работата с много хора умение?- Не съм се замислял, но според мен би било обидно и неестествено, ако гледам през рамото ви. Хората, които не смеят да гледат събеседниците си в очите, или имат причина да се крият, или не знаят за какво говорят, или просто не си дават сметка колко неуважително се държат. Уважението към другите е съставна част от изграждането на собствената личност. Когато се запознавам с повече колеги накуп, полагам всички усилия да мога да се обърна към всекиго по име и да не давам извинения от рода на извинете ме, но толкова зле помня имена...След толкова много работа и ангажименти, как се разтоварвате, как оставате насаме със себе си, как почивате?- Работа като моята изисква много стриктна не само работна, но и лична дисциплина. В самото начало се срещахме с директорите на магазините приблизително всеки месец и започвахме с вечеря. И отначало те ходеха по барове и дискотеки, а на другата сутрин едва гледаха. Е, не става така - да пиеш до три часа и да си пълноценен на другия ден. Това е лично време, но отговорният човек си дава сметка, че трябва да си осигури времето за почивка. Така че първо имам сравнително непоклатим режим, задължително спорт всеки ден на тренажор у дома. Не правя изключение. Големите бизнеси изискват голямо посвещение. Как съчетавате успешната работа и почивката за тялото?- Навремето бях прочел една мисъл, че ако човек иска да не работи, трябва да си намери работа, която да му допада. Ако правиш нещо с мерак, то не ти тежи, то ти доставя удоволствие, доставя ти радост. Аз така възприемам настоящата си работа. Понякога излизам от офиса смазан от умора, но не ми тежи, защото ми харесва това, което правя, виждам смисъл в него.Съществува нормалното човешко състояние, когато будилникът звъни, надигате се, наругавате умората и безкрайната си работа и си лягате отново.- Ами това ще го направиш веднъж и вече няма да си същият човек. Много енергия ми дава природата, при всяка възможност се качвам на Витоша, карам ски. Обожавам слънцето, обожавам хубавото време, но нямам нищо против и лошото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във