Банкеръ Weekly

Съдби

Мая Русимова - ДА ПЕЧЕЛИШ, КАТО ДАВАШ ЗНАНИЯ

Мая Русимова управлява Евроинформ - една от най-големите консултантски фирми от 1995 година. Вече седем години работи по програми на Европейския съюз, главно в областта на образованието и обучението. За това време е доказала, че е сериозен партньор на английски, френски, холандски, датски, финландски, полски, чешки консултантски фирми. Родена е във Варшава, Полша през 1954 г., завършила е право и журналистика в СУ Кл. Охридски. Дълги години работи като редактор и заместник главен редактор в агенция София прес. Владее английски, полски и руски. Омъжена е за един от най-добрите програмисти в България Цвятко Стоянов, на когото изключително много разчита.Мая Русимова е от ония жени, които сякаш излъчват спокойствие и топлота. Но онези, които я познават отблизо, знаят колко стоманена може да бъде, когато потрябва - като всеки Козирог. Чуждестранните й партньори ценят острия й ум, изключителната задълбоченост в работата, чувството за хумор и умението да създава добро настроение при разговорите. Тя е от хората, склонни към самопрахосване - винаги и по всяко време е готова да помогне, да даде приятелски съвет или просто да изслуша клиент, пристъпил прага на офиса с някакво предложение.Преди седем години Мая нагазва в непозната преди територия за България. Проектите на Европейския съюз, в които тя и сътрудниците й участват, са на много високо ниво, изискват солидна квалификация и здрава работа. Сега признава, че бизнесът е тръгнал много трудно - цяла година минава в подготовка за дейността. Всъщност започва с преводачески услуги, които организира сравнително бързо. Сформира добър екип и започва да обслужва големи клиенти - Министерството на образованието, Министерството на регионалното развитие, Британския съвет, Асоциацията на българските застрахователи, Сметната палата. Силна страна на Евроинформ стават специализираните преводи, включително финансови, юридически, технически. Осигурява преводи на семинари, конференции и други международни мероприятия.Сега сме се насочили към проекти в областта на образованието и чуждоезиковото обучение, обяснява Мая Русимова. Евроинформ се включва в различни програми на ЕС за образование и обучение. Партньорите им са от Великобритания, Дания, Холандия, Финландия, Полша, Чехия, Гърция, Италия, Франция. Работата по един проект изисква широко участие на много европейски партньори. Фирмата е създала устойчива мрежа от контрагенти, с които са в непрекъсната връзка.Мая Русимова бързо се учи от партньорите си. Вече й е съвсем ясно какви изисквания имат, какво се смята за интересно в останалите части на Европа. В Европа ни харесват като най-сериозен партньор от балканските страни и вече сме предпочитани пред останалите, най-вече заради коректността.Може ли да се печели от такъв тип интелектуален продукт? Според Русимова, доста трудно. В България все още няма развит пазар на образователните продукти, за разлика от останалите страни в света, където това се плаща добре. От някои проекти няма финансов интерес, от тях не се печели в момента, но това е инвестиция в бъдещето, което неминуемо дава резултати. Образователните продукти в развитите страни са много търсени, фирмите непрекъснато повишават квалификацията на персонала си. Докато у нас това могат да си го позволят само богати институции - предимно банки и застрахователни дружества. Когато един човек е постигнал добри резултати на работното си място, със сигурност може да постигне още по-добри, като му се предложи подходящо обучение.Реформата в българското професионално образование осигури една от първите затворени глави в процеса на присъединяването ни към ЕС. Стремежът е българското образование да се признава в Европа. А това може да стане с въвеждането на учебни планове и програми, на методи на оценяване, съответстващи на стандартите на Европа. Така вече няма да има нужда от безкрайни легализации на документи и държане на приравнителни изпити, убедена е г-жа Русимова. - Това е едната страна. Навярно полезна, но дали като унифицираме образованието, правим най-доброто, не съм сигурна. Защото досега нашите деца, които отиват да учат в чужбина, се представят блестящо навсякъде, въпреки че не им признават дипломите. Много от чуждестранните експерти признават, че нашата стара образователна система е много добра. Особено ги впечатляват възпитаниците на езиковите гимназии, където всички предмети се преподават на съответния език. Или на математическите, на професионалните училища по далекосъобщения, електроника, информатика. Според критичното им мнение преподаването в тях е твърде академично, но защо ли чуждестранните фирми приемат с готовност техни възпитаници?Последният проект, по който работи, се казва Европейски учител. Той е предназначен за преподавателите, които се подготвят в големи професионални центрове. Водещ партньор е учебният център на Фолксваген. За тях един от проблемите при обучението на чуждестранните работници са културните различия, които водят до недоразумения и неуспехи в обучението. Как да се привлече вниманието на работниците в залата, как да се разбере кога не са усвоили материала, как да се улавят и решават проблеми в многонационална учебна аудитория? Целта на Европейски учител е да подпомогне преподавателите в такива проблемни ситуации. Оказа се например, че проблем с нас, българите, е интровертността ни. Много сме затворени и преподавателите не знаят доколко сме възприели материала. Дали не сме разбрали нещо поради езикови бариери, или се стесняваме да не излезем по-глупави от другите? Останалите в групите просто казват: Това не го разбрах, моля повтори! Различни са проблемите с представители на други националности - италианци, турци, румънци, споделя опита си бизнесдамата.Сега Мая Русимова се занимава с подготовката за нов проект. Той ще започне през ноември и е финансиран от Генерална дирекция Образование и култура по програма Сократ. В него Евроинформ е водещ партньор, автор и на идеята, и на разработката. Това е методика за чуждоезиково обучение за незрящи. Свързана е с дистанционно обучение и ИНТЕРНЕТ. Мая е впечатлена от уменията на слепите хора при работата с компютър. Единствената пречка е, че все още няма говорещ Windows на български, но и това ще бъде направено до година.Програмите за образование и обучение Сократ и Леонардо, по които Евроинформ работи от 2000 г., не са донорски. Те са партньорски и трябва да се разработи нещо ново за всички партниращи страни.Мая с гордост казва, че методика за чуждоезиково обучение за незрящи няма никъде в Европа и затова интересът към участие в проекта от страна на организации от ЕС е много голям. От няколко месеца екипът навлиза в проблемите на тези хора. Те са оставени на собствените си усилия, на семействата, при тях борбата е свръхнапрегната, защото държавата почти не им помага. А в страните на нашите партньори освен социалните придобивки, са разработени и се предлагат различни видове професионално обучение, професионално ориентиране, обучение за адаптация в обикновена работна среда... Можем да ползваме опита им при решаването на толкова много проблеми. И програмите Леонардо и Сократ ни дават тази възможност, разказва Мая. Всеки проект, който прави, й носи огромен опит. Учи се от грешките си, но ги възприема откъм смешната им страна. На всички приятели разказва за недоразумението от факс-покана за обучение в Дания. Дания е домакин по програмата Job Rotation. Става въпрос за практика, която в България все още е трудно приложима. Фирмата изпраща свой работник да повиши квалификацията си, през това време безработен заема неговото място. Това е масова практика в скандинавските страни, но при нас е трудноприложимо при тази безработица. Хората избягват да се отделят от работното си място дори за обучение. Когато я канят на това обучение в Дания, накрая на факса има забележка: Вземете си анцуг и бански. - И аз реших, че при тези луксозни условия, при които ще бъда, надали трябва да обърна голямо внимание на послеписа. Обаче попаднах в конфузна ситуация. По програма трябваше да бъдем обучени как да градим екип в екстремни ситуации. Пълзяхме, катерихме се по дървета, прескачахме трапове, мятахме чукове в официални дрехи. И други като мен се бяха отнесли пренебрежително към забележката във факса и видяхме зор, със смях си спомня бизнесдамата.Без смях обаче си припомня как е създала екип. В междунационален екип българите работят превъзходно. Проблемът е в България. Една от най-трудните ми задачи при създаването на фирмата беше да направя екип, който да работи като часовников механизъм. Но сега разчитам на хората си, всеки работи по дадена тема и има безрезервната подкрепа на колегата си. Не съм маниачка на тема работно време, нито на псевдодисциплина, но държа сътрудниците ми да проявяват творческо мислене и да изпипват всяко нещо. Могат да минат седмици и месеци само в четене и събиране на информация, за да се формулира идеята. И чак след това се пристъпва към разработване на детайлите.Мая знае, че понякога е досадна перфекционистка. Но това е част от характера й. През останалото време обича да се забавлява и затова страшно харесва скандинавците. Работят пълноценно като германци, но не чакат да се пенсионират, за да си живеят живота. Харесвам най-вече тяхната толерантност, човешкото им топло отношение към един друг. Това са хора, които приемат чуждото мнение, шегуват се. А най-изключителното е отношението им към възрастните хора и децата.От детството си във Варшава Мая харесва полските ястия, но готви предимно нашенска кухня. Истината е, че й остава малко време за готвене, но когато кани гости, показва кулинарните си умения. Напоследък е много натоварена, защото има болен възрастен човек вкъщи. Съпругът й е виртуоз на компютрите и не минава ден без неговите напътствия към хуманитаристите в офиса. Техниката е на суперниво и работи безотказно благодарение на него.Въпросът за свободното време е най-трудният, казва Мая. Тя обожава водата и разбирането й за почивка е свързано с море, река или езеро. Липсва й досегът с природата. Така се стекоха нещата при мен, че отдавна не съм стигала до морето, но не бих могла да оставя на никого грижите за майка. Затова гледа поне да поплува в басейн, когато открадне свободен час. Най-голямото й удоволствие е да се види с приятели, да изпият по питие и да се отпусне в сладки приказки. Ама и това й се случва все по-рядко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във