Банкеръ Weekly

Съдби

КОМУ ТРЯБВА ВТОРА РЕСТАВРАЦИЯ НА РАЗГРАДСКАТА ДЖАМИЯ?

С решение на министъра на културата Р-08/19.06.2003 г. бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка - конкурс за идеен и технически проект за консервация и реставрация на Макбул Ибрахим паша джамия в Разград. В 14 точки са указани видовете ремонтно-възстановителни работи и сроковете за извършването ми. На този първи етап, който трябва да приключи за шест месеца, следва да се усвоят 10 хил. лв., т.е. долния праг на сумата, която изисква обявяване на конкурс.Конкурсът, както се разбра, се е провалил, но драмата не е в това.По-интересно е друго, случило се преди 15 години. Тогава с официално писмо от 17 март 1987 г. Държавната комисия за изобразителни приложни изкуства и архитектура уведомява тогавашния Окръжен съвет за духовно развитие в Разград, че възлага на екипа на доц. Григори Григоров реставрационните работи по стенописите в джамията, а на инж. Петър Митанов изготвянето на проект за консервация на каменните пластични елементи. Общата сума за извършените работи е 161 050 лева. Работата е започната и завършена. С протокол от 17 септември 1989 г. специализираната държавна комисия дава много висока оценка на свършеното. А с протокол от 9 ноември 1990 г. журито, назначено от държавната комисия, потвърждава високата оценка, приема свършената работа и се разпорежда за извършване на окончателното разплащане.Любопитно е да се отбележи, че специалното внимание към джамията Макбул Ибрахим паша не е продиктувано толкова от грижата за опазване на културното ни наследство, колкото от пропагандната кампания на БКП за смекчаване на впечатленията от т.нар. възродителен процес и събитията от лятото на 1989 година. Предвидено е и посещение на дипломатическия корпус в Разград, което естествено не става. Но извършената реставрация в джамията е факт - вероятно единствения със знак плюс от цялата провалила се пропагандна акция.Тринайсет години по-късно се оказва, че в Министерството на културата не знаят нищо за реставрацията на джамията, а цялата документация в НИПК е изгубена. Точка трета на заданието на конкурса'2003 гласи: Консервационно-реставрационни работи по художествените ценности - технология и програми, експониране. С други думи - възлага се раставрация на вече реставриран (и платен) обект, приет от авторитетна комисия с най-висока оценка.Професор Григори Григоров алармира министерството, че обявява конкурс и заделя средства за вече свършена работа. Но засега никой не обръща внимание на предупреждението. Абсурдът достига своя връх в писмото 10025/03.09.2003 г., с което НИПК уведомява проф. Григоров, че според становището на Дирекция Авторско право и сродни права в Министерството на културата той и неговият екип нямат авторски права върху извършените реставрационни работи по стенописите в Макбул Ибрахим паша джамия в Разград. Такива права никой и не иска - предупреждението цели единствено да предотврати харченето на пари за вече свършена работа и да спести резила на министерството на културата и подведомствените му звена. Хубавата новина е, че въпросният конкурс се е провалил: било заради малката сума, било заради здравомислието на фирмите от бранша. Засега.

Facebook logo
Бъдете с нас и във