Банкеръ Weekly

Съдби

И РАДЕЦКИ ГОРДО ПЛУВА ПО ЗЛАТНИ ВЪЛНИ

Новината пукна като тапешник и остана без коментар: основно ремонтираният и обновен кораб Радецки ще отплава за Виена през 2005 г., а какво точно ще става там- все още не е известно. Може би ще има коктейл за високопоставени български и австрийски елити? Може би ще приюти героите на нов компромат? Възможно е и да представи живота и творчеството на Христо Ботев...?За обновлението на парахода (все пак не е яхта) са отпуснати 450 хил. лева. В прав текст това означава почти двойно по-голяма сума от официално обявения годишен бюджет за опазване на културните паметници в България. Как така?Обяснението е просто и има дълбок корен, заровен в повседневната българска практика още преди доста време. Вестник БАНКЕРЪ нееднократно е писал за доста порочната практика в Националния институт за паметниците на културата (НИПК), която разделя хората на наши и ненаши и съответно се грижи за доходите на първата категория. По тази причина в т.нар. държавна задача винаги можеха да се открият суми, предназначени за поддръжка на паметници от местно значение, докато за световните ни паметници парите винаги не достигат. Но не мислете, че и към световните и националните ни паметници не са се стичали пари. Точно обратното. Но винаги за някакви строго закодирани в модерна терминология дейности като мониторинг, наблюдения и измервания, проектиране и пр. Все части от комплексния проблем, решаването на който винаги се отлага за неопределено време (и за усилията на неизвестно правителство). Обяснението за неочакваната щедрост към парахода Радецки, както вече казахме, е просто и напълно се вписва в току-що разгледаната схема. Бившият директор на парахода-музей Радецки Евгений Сачев неотдавна стана шеф на Центъра за музеи, галерии и изобразително изкуство при Министерството на културата. Известно време преди това той представи в галерия Средец на министерството доста несполучливия си речник Социомузейна култура (специалистите твърдят, че френският първоизточник е ползван доста скрупольозно), който привлече вниманието на известни политици от всички цветове. Тогава дори пролича, че интересът е не към книгата, а към автора й и към възможностите той да навлезе в държавната администрация. Можем само да се досещаме коя политическа сила го е избрала за свой човек. И пътят е открит - 450 хил. лв. за ремонт и обновяване на парахода Радецки. Схемата, така старателно подготвена и поддържана десетилетия наред, намери своето продължение и във времето на новия морал.Христо Ботев, разбира се, заслужава и внимание, и почит. Но и Боянската църква ги заслужава в не по-малка степен. Мадарският конник - също. Не са по-малко заслужили музейните резервати в Плиска и Преслав. Кой определя приоритетите в опазването им към настоящия момент?

Facebook logo
Бъдете с нас и във