Банкеръ Weekly

Съдби

ХОТЕЛИЕРИ ДЕБНАТ ОКОЛО БЪДЕЩИЯ МУЗЕЕН КОМПЛЕКС

Директорът на Националната галерия за чуждестранно изкуство Георги Липовански, сподели с тревога пред в. БАНКЕРЪ за достигналата до него информация, че бившата сграда на ВМЕИ В. Ленин на площад Васил Левски, предвидена за музейния комплекс, може да се превърне в хотел. Нека припомним, че покойният голям български архитект Никола Николов бе направил проект, който да обедини Галерията за чуждестранно изкуство, сградата на ВМЕИ и прилежащите им постройки и по този начин да се създаде удобна и представителна институция, обединяваща художествените сбирки. Съгласно битуващото мнение някогашният дворец, сега Национална художествена галерия, трябваше да се предостави на президентството. Проектът, разработен отново от синът на арх. Николов - Влади Николов, пък предвижда изграждането на елегантен стъклен обем в двора между сега съществуващите сгради, който да се превърне в няколко хиляди квадратни метра експозиционна площ и да се впише естествено в площадното пространство, доминирано от храма Св. Александър Невски. Поради настъпилите промени арх. Влади Николов проектира комплекса по модела на т.нар. доходни здания, т.е. отварящи възможности за приходи от различни дейности, които ще се развиват в част от музейния комплекс и ще издържат отчасти галерийния сегмент.За повече подробности се обърнахме към арх. Николов с първия и най-важен въпрос: знаете ли за намерението на Министерството на културата да отдаде сградата за хотел? По думите на архитект Николов, такова намерение е съществувало, но вече е отпаднало. Както се казва обаче, няма дим без огън. Арх. Николов добави например, че инвеститорски интерес има от различни посоки - част от плановете са предадени за проучване на някаква фирма (Министерството на културата старателно крие коя е тя!), а на самия него са се обаждали от анонимна чуждестранна компания по същия въпрос. Той е на мнение, че в случая с галерийния комплекс, който по проект трябва да се превърне в културен център от вида на Бобур в Париж, следва да се търсят не толкова типични инвеститори, колкото меценати, склонни да отделят средства не само за личния си, но и за обществения интерес.Известни подготвителни работи на практика бяха извършени още при мандата на министър Емма Москова - ликвидиране на пароцентралата, обезкостяване на постройката и др. в момент, в който факултетът по журналистика при Софийския университет печелеше логистична подкрепа за преместването му в сградата на ВМЕИ. Така идеята за създаване на музеен комплекс оцеля и остана като наследство на следващия кабинет. Но той до момента не е предприел и милиметър инициатива в тази посока, като изключим търсенето на инвеститор. Известно е, че никой от сегашните галерийни директори не е заинтересован лично от подобен комплекс - ще има съкращения на щата, ще има един-единствен директор, ще се наложи сложно пренасяне на фондовете... Все работа, която е извън рутинните занимания на галерийните работници. Очевидната им съпротива, която е в разрез с обществения интерес, обрича проекта на пълен застой. И на скъсена мисловна перспектива! Защото при малко повече въображение от Националната художествена галерия биха могли да се досетят, че предоставените им за депа пространства в бившия Партиен дом ще им бъдат отнети в онзи момент, в който Народното събрание се настани в тази сграда.В проекта на Влади Николов се съдържа силен акцент върху онзи елемент от доходното здание, който трябва да обезпечава средства. Становището на архитекта е, че само месечната сума за електроенергия, отопление и консумативи на бъдещия комплекс ще възлиза на около 4-5 хил. щ. долара. Тези пари ще се набавят от страничните културни дейности, ориентирани основно към студентите и преподавателите от висшите училища наоколо. Съществуват възможности и за изграждането на малък хотелски тракт в съществуващата сграда на старата печатница. Но тя, както и старата постройка, приютила администрацията на Галерията за чуждестранно изкуство не могат да се адаптират по ред чисто конструктивни причини. Налага се те да бъдат съборени и вдигнати отново. Което пък допълнително оскъпява проекта и затруднява търсенето на инвеститори.Да повторим - няма дим без огън. Тревогата на Георги Липовански очевидно е продиктувана от по-нова информация, която е недостъпна за архитект Николов и гражданството. Липовански вече е алармирал някои инстанции и по-авторитетни фигури в културния ни живот, но реакция досега няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във