Банкеръ Weekly

Съдби

БОЯНА БРАНИ ЯРОСТНО СВОЯТА ЦЪРКВА

От година време Граждански инициативен комитет за защита на националния и световен (!) паметник на културата Боянска черква бие тревога. И пише писма - до всички заинтересовани държавни учреждения и ведомства, до специализираните институти, до националните медии. Помните навярно факта за реституиране на имоти в границите на паметника на културата - зона А (най-близко прилежащата до черквата зона, изискваща специален режим за съхранение на паметника). Съобщено бе и за частичното изменение, одобрено със заповед РД-09-50-389/2.07.1999 г. на главния архитект на София Стоян Янев. Спомена се мимоходом и за съществуващ проект за двуетажна сграда. След което медиите изчерпаха сензацията и хукнаха подир следващата. И така до днес!Историята обаче далеч не е толкова сензационна и проста, колкото изглежда на пръв поглед. Защото е фрапиращ пример за беззаконие и - най-важното! - за безнаказаност на чиновниците, сложили своя подпис под въпросните документи. Цялата мистерия удивително точно съвпада по време с решението на ексминистър Емма Москова да се прекрати работата по реставрацията на стенописите в Боянската черква и да се обяви двугодишен мониторинг. Чак сега става ясно защо г-жа Москова предприе подобен ход, спечелил й общото неодобрение на реставраторската гилдия и на част от информираната общественост. Тя просто е един от участниците в незаконния акт редом с другия главен виновник, арх. Стоян Янев.Консултацията с юристи, специализирани в подобни спорове, показва, че със своите подписи арх. Москова и арх. Янев са нарушили накуп няколко закона, включително и Конституцията на Република България в нейния член 106. Проблемът е произтекъл, защото няколко ведомства - Министерството на културата, Институтът за паметниците на културата, Министерството на регионалното развитие и други - по-скоро са се пазили сянка да не падне върху тяхната демократичност, нежели да изпълняват нормативните актове. Семействата Стоянови и Гигови, реститутите на имота, не носят вина - те са били длъжни да опитат, опитали са и след като са установили податливостта на натиск, са продължили своята акция. А за използваните средства имаме основание да се съмняваме, защото по нареждане на г-жа Москова и подведомственият й НИПК прави нарушение с протокол 1/19.02.2001 г., с който променя режима на охранителната зона А и допуска проектирането на ново строителство.Ходът на всяко едно от споменатите вече ведомства е бил пределно прост и наистина демократичен - сем. Стоянови и Гигови да бъдат обезщетени с компенсаторни записи или общински терен в близост до Боянската черква.Нека припомним накратко за какъв точно обект става дума. ЮНЕСКО обявява Боянската черква за културен паметник със световно значение на третата конференция на Комитета за световно наследство, проведена през октомври 1979 г. в Луксор (Египет). Но предмет на съхранение са не само сградата и безценните стенописи в нея, а и прилежащите й площи. Българските власти утвърждават границите на паметника през 1985 и 1986 г., когато е обособена и охранителната зона А с прилежащите терени. Установен е и режимът на НИПК за наблюдение на температурно-влажностния режим на черквата, опазване на въздуха и почвата, следене на микробиологичните процеси в близост до паметника и вътре в него, уредени с Наредба ГД-0017 от 10.08.1998 г. на Министерството на културата. Пак по времето на министър Москова! Очевидната непоследователност на госпожата само в две години ни кара сериозно да мислим, че върху нея е упражнен ако не политически, то поне друг вид натиск, за да наруши така грубо не само действащите закони в страната, но и подписаните от самата нея наредби.Препоръката на юристите към Гражданския инициативен комитет е да се потърсят правата на паметника в Софийския градски съд. Необходимо е само едно закононарушение (а те са многократно повече!), за да бъде отменено решението на културното министерство и на главния архитект на София Стоян Янев. За да получим всички добър урок по гражданско поведение, каквото не видяхме от споменатите управници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във