Банкеръ Weekly

Съдби

БЮДЖЕТНИ ПУКНАТИНИ ПО СНАГАТА НА КУЛТУРАТА

Дебатите в залата на Народното събрание по бюджета на страната за 2005 г. показаха това, което няколко дни по-рано бе констатирано и в Комисията по културата при парламента - със своите 0.6% от общия дял на републиканския бюджет културата за пореден път е извън приоритетите на правителството. Каза го и председателят на комисията Стефан Данаилов.Всъщност по абсолютни стойности средствата по направление Култура са доста по-големи от тазгодишните. Предвидените разходи включват перата в републиканския бюджет, разходите на общините, както и тези на БНТ и БНР. За Министерството на културата и подведомствените му структури са предвидени 67 113 700 лева. Ръстът на разходите към 2004 година е в размер на 16 074 700 лева. За финансиране на творчески проекти и програми в музейното дело, книгоиздаването и изкуствата са предвидени 1 млн. лева. Според най-належащите нужди на някои институти са предвидени и целеви средства: 2 млн. лв. за довършване на ремонта на Младежкия театър (скоро ще станат две десетилетия от започването му) и църквата Св.Четиридесет мъченици във Велико Търново (окончателно съсипана след пролетното наводнение), 70 700 лв. - за продължаване на разкопките във владетелския скален комплекс Перперикон в Родопите, 3.5 млн. лв. за консервация и реставрация на паметниците в старите български столици Плиска и Преслав и др. Разходите за издръжка на културата чрез общинските бюджети са 77.8 млн., а за местни дейности - 32.9 млн. лева.От своя страна Министерството на културата настоява за допълнително финансиране от 10.806 млн. лв., които да гарантират крайните или поне частичните резултати по работата върху няколко важни, националнозначими обекта. За някои от тях са поети ангажименти пред ЕС или са скрепени чрез двустранни междудържавни договори. Такъв е случаят с комплекса на Българската национална филмотека в Бояна, за изграждането на който са необходими 4 млн. лева. Фондовете на филмотеката, която представлява обществената памет на народа ни, са пръснати на няколко места из страната и се нуждаят от спешна реставрация на запалимите ленти и пренасянето им върху съвременен носител. Другото искане на министерството е за 4. 606 млн. лв. за ремонтни и реставрационни работи по българските църкви в Истанбул и Одрин. Това е ангажимент от подписаната програма за сътрудничество при опазване на недвижимото културно наследство между България и Турция. Предвид интензивната работа на археолозите в Долината на тракийските царе и многото новооткрити паметници в региона министерството настоява за допълнителни 900 хил. лева. Сумата е необходима за консервация и експониране на новооткритите архефакти и евентуално за изграждане на прилична инфраструктура около тях. Продължават и главоболията около храма-паметник Св. Александър Невски, които сегашното правителство наследи от предишното. За целта по разчети на министерството са необходими 1.3 млн. лв. за реставрация на стенописите в интериора на църквата.В бюджета не са удовлетворени апетитите на Министерството на културата за създаването на нови 24 чиновнически бройки. Но средства не са предвидени и за националните институти по изобразителни изкуства - НХГ и НГЧИ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във