Банкеръ Weekly

Съдби

БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ НИ ЧАКА В ЕС

Бюджетният дефицит през първата година от членството на България в Европейския съюз (2007 г.) ще бъде в размер на 1.3 на сто от брутния ни вътрешен продукт. Тази прогноза е залегнала в Актуализираната предприсъединителна програма на страната за периода 2004-2007-а. Наличието на подобен документ е сред изискванията, които Европейската комисия поставя пред държавите кандидатки. Актуализацията на българската програма бе направена от експертите на Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите. В специално приложение са представени прогнозите за основните макроикономически показатели, включително и за 2007 година. Очакванията на правителството са дотогава бюджетът да е балансиран, т.е. без дефицит, но през 2007-а разликата между приходите и разходите в хазната да е 1.3 на сто от БВП. Като причина се посочват плащанията, които ще направи България заради схемата за финансиране на проекти от структурните фондове на общността. Съгласно възприетите принципи парите за тях първоначално ще се отпускат от бюджета, а Брюксел ще осребри направените разходи едва през 2008-а. Предполага се, че те ще са около 455 млн. лева. Експертите на Агенцията за икономически анализи и прогнози твърдят, че след присъединяването ни към единния вътрешен пазар едва 21 на сто от приходната част на бюджета ще се формира от данъци. Делът на социалноосигурителните вноски би трябвало да е 10.2 на сто. Останалата част ще дойде по линия на помощите от ЕС, както и от неданъчни приходи. Прогнозира се също, че през 2007-а дефицътът по текущата сметка на платежния баланс ще спадне до 7% от БВП. Както е известно, сега той надхвърля 8 процента.Не са особено оптимистични данните за баланса във външната търговия. След около две години и половина износът ни най-вероятно ще нарасне до 10.3 млрд. евро, а вносът ще достигне 13.7 млрд. евро, което означава отрицателно салдо в размер на около 3.4 млрд. евро.В частта за фискалната политика за периода 2005-2007-а е обърнато внимание на изпълнението на Критериите за конвергенция от Маастрихт (т.е. за участие в еврозоната). Отбелязва се, че българското правителство се ангажира да спазва изискванията на Пакта за стабилност и растеж, както и да съдейства за запазването на валутната и ценовата стабилност. Актуализираният вариант на предприсъединителната програма ще бъде изпратен в Брюксел за одобрение от Европейската комисия. Преди това - на 26 ноември, Министерството на финансите ще организира в столичния хотел Хилтън публично обсъждане на документа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във