Банкеръ Weekly

Съдби

БИГ БРАДЪР: В НАПРАЗНО ТЪРСЕНЕ НА СКАНДАЛА

Стартът на първото риалити шоу Биг Брадър в програмата на Нова телевизия, освен шумен успех и бързо растящ рейтинг, предизвика и някои опасения, които се отнасят най-вече до спазването на определени професионални стандарти. Ще изложа личната си позиция, без да ангажирам СЕМ като регулаторен орган. Дали горещите сцени между участниците в Биг Брадър (ако има такива) задължително се показват след 23.00 ч. както повелява медийният закон? Спазва ли се нужната езикова хигиена, при която нецензурните изказвания на отделните играчи се заглушават? Доколко постоянното наблюдение на играчите през цялото денонощие, независимо от тяхното съгласие и сключените договори, не нарушава гражданските им права и лична неприкосновеност, заложени в конституцията и медийния закон? Месец след началото на Биг Брадър у нас допуснатите нарушения в предаването, излъчвано по НТВ, са напълно преодолими. Главният проблем, пред който се изправя регулаторният орган, е свързан с прибързания старт на 24-часовата програма Биг Брадър (в кабелните мрежи на Кейбълтел и Евроком), без да е получена необходимата за това регистрация от СЕМ. Но преди да разгледаме този въпрос, нека видим най-напред каква еевропейската регулаторна практикапри излъчването на Биг Брадър или подобни телевизионни игри от гледище на Постоянния комитет по трансгранична телевизия. Постоянният комитет подготви въпросник, който изпрати до регулаторните органи на 19 страни членки, в които подобни програми са били излъчвани или излъчването им е предстоящо. Негова основна цел е да се види каква е реакцията на обществото и на регулаторните органи към такъв вид риалити шоу. В повечето страни, където играта се излъчва, реакциите са бурни. Но само във Франция, Португалия и Турция регулаторните органи пряко са се намесили в предварителните й условия.Във Франция излъчването на Loft Story (френската версия на Биг Брадър) предизвика сериозни спорове, а френският регулаторен орган CSA подготви две препоръки, с които наложи строг контрол върху телевизионния канал М6, който излъчва програмата. В първата препоръка от 2 май 2001 г. се казва, че излъчването на Биг Брадър трябва да спре по сателитните програми и ИНТЕРНЕТ. Втората препоръка обръща внимание, че въпреки целите на играта и съгласието на участниците, за да се гарантира тяхното човешко достойнство, те трябва да имат време и място извън обхвата на камерите и общественото внимание. Така регулаторният орган въвежда два тъмни часа през денякогато участниците, ако желаят това, могат да се уединят в спалнята, далеч от камерите. В Португалия излъчването на играта The Bar също предизвика реакция. През май 2001 г. регулаторният орган изготви препоръка към тв канала, защото според него имало сериозно нарушение на етичните и правните стандарти и на правата на участниците. Каналите, които излъчват тази програма, и Биг Брадър са глобени за показването на еротични сцени преди 22.00 ч. по време на новини, за излъчени сцени, които не зачитат човешкото достойнство и оказват отрицателно влияние върху деца и хора с уязвима психика. Това, казва португалският регулатор, нарушава основни изисквания на медийния закон. Ето защо тези канали са заплашени, че ще бъдат спрени за два месеца.В Турция излъчването на Биг Брадър също предизвика сериозни противоречия. Тук се смята, че шоуто оказва лошо влияние върху младите, че противоречи на семейните ценности и нарушава правото на личен живот. Като се позовава на Закона за създаване на радио и тв компании, регулаторният орган спира канала за един ден и завежда съдебно дело. Влизането в сила на въпросната забрана засега е отложено.В Полша през май 2001-ва регулаторният орган излиза с официално становище, в което се казва, че такова риалити шоу има разрушителен характер за обществото и оказва отрицателно влияние върху възгледите и ценностите на някои телевизионни зрители. Според Националния съвет за радио и телевизия поведението на някои участници в играта е в противоречие с положителната културна роля, която телевизията може и трябва да играе. Във Великобритания програмата като цяло се приема за забавна, но ITC (Независимата телевизионна комисия) промени нейните програмни правила, за да запази човешкото достойнство, просто защото индивидите не трябва да се използват безсмислено, а публиката постоянно да бъде подложена на воайорските им действия.В Германия регулаторният орган DLM обяви, че играта Биг Брадър е в противоречие с изискванията на конституцията, тъй като накърнява човешкото достойнство. Пряка намеса в играта нямаше, но нейните продуценти се съгласиха всеки от участниците да разполага с един час лично време през деня, извън обсега на камерите. В Испания един от играчите, който проповядваше расистки и сексистки възгледи, трябваше да напусне къщата. В Унгария предаването The Bar беше подложено от регулаторния орган на мониторинг. В Швеция в близката до Биг Брадър игра Survior един от участниците се самоубислед като беше елиминиран. Това е последица от огромното напрежение, което подобни програми оказват върху играчи с лабилна психика.При излъчването на играта Биг Брадър лично за мен остава открит въпросът за въвеждането на един тъмен час през деня (извън обхвата на камерите), който да гарантира гражданските права и свободи на играчите, за излъчване на 24-часова програма на запис, в която да се съблюдават нормите и ограниченията на медийния закон, за въвеждането в нея и на други оригинални предавания, които пряко не са свързани с Биг Брадър, с което тя ще отговори на изискванията, заложени в легалната дефиниция за програма в медийния закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във