Банкеръ Weekly

Съдби

БЕЗКРАЙНИЯТ ЪПДЕЙТ НА ГЕОРГИ ДРАЙЧЕВ

В недалечното тоталитарно време един известен български икономист и финансист каза пред смълчаната аудитория: Капитализмът загнива, но мирише приятно. Тогава малцина си дадоха сметка какво точно е имал предвид. Днес обаче броят им е нараснал, защото все повече българи са в състояние да доловят силния аромат на един много важен елемент от капитализма - капиталовия пазар. И най-вече - фондовата борса. Въпреки това онези, които са напълно в час с нейната работа, все още са малцинство у нас. Един от пионерите на този пазар е изпълнителният директор на Българска фондова борса - София Георги Драйчев. По отношение на финансовата култура българите са силно диференцирани - убеден е той. - Статистиката показва, че не повече от десет на сто имат представа какво става тук.Ако се съди по професионалната му биография, без съмнение днес Георги Драйчев се явява точният човек на точното място. Шефът на борсата твърди, че е от поколението, което може би най-тежко е преживяло прехода. И не е изненадващо, като се знае, че е завършил най-трудната специалност в софийския Технически университет - Технология на машиностроенето. Нито пък това, че в продължение на три години работи в предприятието Интеркварц - един от деветте завода в света за производство на синтетичен кварц, на базата на който се произвеждат кварцови резонатори. Те намират приложение във всички цифрови устройства - компютри, джиесеми, телевизори... Дългият му път към имагинерния свят на големите пари е доста лъкатушен. От началото на прехода Драйчев е свидетел на зараждането и развитието на капиталовия пазар в България. Започва работа в една от първите финансови къщи у нас - Спотрейд, и както самият той признава - с нулева подготовка. Първоначално се занимава с прости неща - води банкови сметки, върши кешови разплащания, после минава към сделки на левовия пазар, впоследствие и на валутния. Междувременно чете, изкарва дилърски курсове за търговия с валута, левове и държавни ценни книжа. Завършва и брокерския курс към Софийска стокова борса, който, по думите му, формира съсловието на брокерите, търгуващи с акции. По онова време в страната има към 14 борси, от които две в София, а останалите в големите градове.Георги Драйчев трупа опит последователно в няколко финансови къщи, но в същото време не прекъсва връзките си с инженерната сфера. Прави собствени успешни разработки в областта на металургията, свързани с леенето на специални легирани стомани във вакуум, в завода Стомана - Перник. И до днес тези устройства работят безгрешно. Но неговият професионален свят си остава новосъздаденият пазар на акции и корпоративни ценни книжа. През 1994 г. е учредена Асоциацията на фондовите брокери. По онова време все още няма закон за ценните книжа, нито комисия за финансов надзор. Всъщност тогава ние, брокерите, движехме реално този пазар, спомня си Драйчев. За известно време е председател на асоциацията.Българска фондова борса - София получава лиценз през 1997 година. За голямо съжаление анализът на тези времена ще покаже, че под клеймото пирамиди вероятно са попаднали немалко акционерни дружества, които са имали добри идеи, но при силно политизираната действителност просто не са могли да реализират амбициозните си проекти и те са ги довели до фалит. Наред с това имаше и откровено криминални деяния, спомня си шефът на фондовата борса.Според него тогавашният модел на борсата е бил доста хибриден. Принципът на търговия е присъствен - в търговската зала се събират всички брокери, въвеждат си офертите чрез извикване по определен ред, за който следи водещият на търговската сесия. Има и оператор, който въвежда тези оферти в търговската система, която на принципа на насрещния аукцион ги среща и реализира сделки при най-изгодните условия за двете страни. Още тогава обаче тази система е ориентирана към електронен принцип на търговия.Идва времето на масовата приватизация. Драйчев е назначен като консултант на Министерския съвет по разяснителната кампания. Работи с група журналисти в правителствения пресцентър, на които трябва да преведе - на достъпен език, процесите на капиталовия пазар. Защото нещата тогава опират до механизми за търговия с безналични инструменти, които са твърде далеч от класическата представа за акции. След края на първата вълна на масовото раздържавяване постепенно се стига до идеята за създаване на т.нар. Централен депозитар, в който са регистрирани всички акции, корпоративни и общински облигации и т.н. Годината е 1996-а. Бих направил аналогия с БНБ - това, което е централната банка за парите, това е и Централният депозитар по отношение на ценните книжа, казва шефът на фондовата борса. За изпълнителен директор на новата структура е избран Апостол Апостолов (б.а. - сега той е шеф на Комисията за финансов надзор). Вторият човек в депозитара е Георги Драйчев. Назначен е за шеф на технологичния отдел - мястото, където се пишат правилниците, процедурите, поредността на операциите и където, както се изразява той, е съсредоточена цялата бизнес логика на депозитара. Бяхме изправени пред голямо предизвикателство, защото трябваше да се съобразим с реалностите в България, т.е. с банковата и с платежната ни система, с възможностите на фондовата борса, с факта, че ние сме наследници на масовата приватизация. В моя лаптоп тогава имаше към 52 варианта на правилници за Централен депозитар, разработени на базата на най-различни принципи и системи - разказва Драйчев. Неколцината експерти около него също работят здраво. Сред тях са сегашният изпълнителен директор на депозитара Цветелина Бондаренко, както и Васил Големански, който днес е директор на операции Развитие и шеф на Ай Ти отдела на борсата. Той е компютърният гений, който изгради от нулата цялата система на депозитара, отбелязва Драйчев.В началото разполагат с около 13 правилника за работа на депозитари от различни столици - като се започне от Варшава и се стигне до Буенос Айрес. Едни отразявали по-скоро счетоводните системи за отчитане, други - просто част от дейността на фондовите борси, трети са на принципа пълноправни членове и подчленове, както е например в банковата система по отношение на търговията с ДЦК - първични и вторични дилъри. Освен това повечето чуждестранни депозитари работят с ДЦК и извършват регистрация на сделки с ценни книжа. Докато ние, като наследници на масовата приватизация, трябваше да изпълняваме функцията и на регистър. А в световната практика тези функции са разделени - има отделни регистри, в които акционерните дружества си пазят книгите на акционерите, и отделно има депозитарни институции, в които се регистрират сделките на регулирания пазар.Но водещата идея на създателите на българския Централен депозитар е да сведат до минимум цените на услугите и да разширят техния спектър. Днешният негов модел позволява в структурата да бъдат фокусирани дейности, които по света са разделени. Сигурен съм, че никъде другаде няма такива цени - е мнението на Драйчев. - Така например поддръжката на една акционерна книга годишно струва... 25 лева. Ако едно акционерно дружество си държи книгата в депозитара, задължително трябва да има отделен служител за нея. Ако компанията е твърде голяма, трябва да има още един човек. Това означава поне 1000 лв. за заплатите и издръжката им - срещу споменатите 25 лв., постъпващи в депозитара - твърди Георги Драйчев.След двугодишно пребиваване на Драйчев - от 1996 до 1998 г. - начело на Централния депозитар се стига до ситуация, при която се оказва, че няма кой оперативно да ръководи фондовата борса. Тогавашният й шеф Георги Прохаски, който преминава на друга работа, го оставя на пълномощен принцип да управлява борсата. В следващите 40 дни в работата й е въведен т.нар. терминален принцип, което означава, че всички брокери в търговската зала получават собствени компютърни терминали. Те започват сами да въвеждат поръчките в търговската система, а сключените сделки автоматично се изпращат в Централния депозитар. В този период ние фактически поставихме основите на една модерна търговия, в която човешката грешка е сведена до минимум. Този процес на развитие не спира и до днес - постоянно има промени в правилника, в търговската система, в услугите, в ценообразуването на борсата, така че тя да работи все по-добре.След като анализират световната практика и най-вече тази на фондовите борси в Ню Йорк и Лондон, Драйчев и колегите му стигат до извода, че те са запазили твърде консервативен начин на работа, който на практика е неприложим за България. Желанието им е да изградят борсата като напълно електронизирана система, подобна на щатската - НАСДАК (NASDAQ), с по-свободни правила за развитие, като в същото време запазят основните приоритети - равнопоставеност, прозрачност на търговията, равен и пълен достъп до информация за всичко, което става на борсата... Както може да се очаква, смисълът е в това да се предлагат все повече услуги.Две години Драйчев е заместник-шеф на борсата. После в живота му настъпва промяна - от 2000 до края на 2001-а - работи като главен експерт в Банксервиз. Той признава, че там му се отварят очите за много неща - например как да се изграждат информационни системи, как да се управляват и как да се печели от тях. Междувременно Георги Драйчев успява да завърши с пълно отличие втора магистратура в Нов Български университет - Мениджмънт в телекомуникациите. После, през декември 2001 г., се завръща на фондовата борса - вече като неин изпълнителен директор.Професионалната му биография включва четири курса в САЩ. Специализирал е във Федералния резерв във Вашингтон, в изчислителните центрове на борсите в Ню Йорк и Сан Франциско. Представиха ни цялата картина на финансовата им система, казва той и допълва: Където и да отидем, винаги си вземаме по нещо хубаво - и от Москва, и от Бразилия... Това е процес на непрекъснат ъпдейт.Георги е роден преди 43 години в София. Както може да се очаква, той също е в кюпа - семеен е и има две големи деца. Дъщерята е втора година студентка по молекулярна биология, синът е гимназист и като всеки тинейджър от двайсет и първи век активно се занимава с компютърни науки. Съпругата му е хидроинженер и работи в Министерството на земеделието. Цял живот е спортувал - от петгодишен кара ски, във втори клас се качва на яхта и до 35-тата си година не пропуска регата из Черно море. Последното му увлечение е спортно каране на автомобили - има Хонда прелюд, която е почти състезателен модел. Очевидно и личният ъпдейт на Георги Драйчев остава винаги включен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във