Банкеръ Weekly

Съдби

БАРОН МЮНХАУЗЕН СЕ ХВАНА ЗА КОСАТА

Инерцията на медийния живот, побутвана от метода на индукцията, т.е. взаимстването на теми и тесен кръг събеседници, изведе в последно време на екран, в ефир и по страниците на печата директорите на някои национални културни институти. Главно музеите и галериите. Те и този път размножиха отдавна известната констатация за незавидното състояние на сградния фонд, за ужасните условия за съхранение в депата, за липсата на заинтересованост. Основният упрек традиционно бе отправен към държавата. И пак към държавата бяха насочени надеждите за помощ. Познат рефлекс. Непродуктивен.Случват се обаче неща, които подсказват напредък, макар и слаб, в мисленето. В Националната художествена галерия (НХГ) например Сдружението на младите антиквари Ценител проведе търг, чиято цел бе да се създаде дарителски фонд за откупки към НХГ. Задачите са разпределени справедливо - дружеството набира картини, рисунки, графики и керамика за наддаването, а НХГ предоставя помещението на бившия параклис в Двореца и дава експертни гаранции за автентичност на творбите. Макар и в окаяно физическо състояние, зад което все пак надничат останки от минало достолепие, този параклис е чудесна духовна среда точно за подобни акции, та и за нещо друго. При това хората от Ценител имат намерението всеки месец да провеждат подобни търгове, да ги превърнат в трайно, а не епизодично културно събитие.На първия оглед бяха показани 57 произведения живопис, иконопис, графика, рисунки и за първи път художествена керамика от най-големите ни майстори на приложното изкуство. Скромна сбирка, вън от която останаха няколко солидни платна на Иван Мърквичка, Владимир Димитров-Майстора, Никола Танев, Борис Денев и др. Предложенията бяха групирани във всички ценови пояси, което раздвижи духовете и дори създаде известна активност, позабравена при другите подобни прояви, обвити в тайнственост, но щедро манипулиращи медиите. Както се и очакваше ниските цени - от 150 до 500 лв. (натюрморт на Георги Черкезов, предложен при начална цена 200 лв.), бяха най-атрактивни. Това отново потвърждава многократно писаното от в.БАНКЕРЪ, че оборотът се прави с привлекателни и достъпни цени, а не чрез ценови удар и имена на художници, с които се злоупотребява. Друг е въпросът за художествения вкус на участниците в наддаването и за видимия им социален статус.Продадените седем лота и еднократно набраната сума, разбира се, са символични и трудно могат да свършат работа по предназначение. Но тук по-важното е размърдването на НХГ, която, подобно на барон Мюнхаузен, изтеглил се нагоре сам, хващайки се за косите си, най-сетне се опитва да се отклони от утъпкания коловоз на очакването от държавата, който отдавна не води никъде. Това в никакъв случай не отклонява упреците към държавата, конкретно към министъра на културата и законотворците в Народното събрание. Защото те все някога трябва да влязат в час и да запретнат ръкави. Паралелните пътища обаче са възможност, която трябва да бъде използвана интензивно и пълноценно. Защото е казано, че делото на давещите се е в ръцете на самите давещи се.От сдружението Ценител и НХГ обещават следващият подобен търг да се проведе на 28 март. Пак в някогашния параклис на царския дворец.

Facebook logo
Бъдете с нас и във