Банкеръ Weekly

Съдби

АМЕРИКАНЦИТЕ СА ОБЕДНЕЛИ

Според официалните данни на статистическото бюро (Census Bureau) на САЩ броят на американците, които през миналата година са попаднали в групата на бедните, се е увеличил с 1.3 млн. души и вече е 35.9 милиона. Нивото на бедност в страната се е повишило от 12.2% през 2002 г. на 12.5% през 2003-а. В годишния отчет на службата е отчетен и спад на здравните осигуровки на населението. Все пак специалистите обръщат внимание, че резултатите са типични за периоди след икономическа рецесия и обясняват увеличения брой жители без здравна осигуровка с проблемите около заетостта и намирането на работа. Дефиницията за прага на бедност на щатското статистическо бюро е различна в зависимост от големината на домакинството - за четиричленно семейство това е годишен доход от 18 810 щ. долара, а за едни човек - 9393 долара.През 2003 г. средната стойност на доходите на едно средностатистическо домакинство, коригирани с инфлацията, е останала без промяна от 2002 г. - 43 318 щ. долара. Запазило се е и неравенството в заплащането според етническата принадлежност на американците. Най-зле през миналата година са били испаноговорящите - 2.6% спад на средните им доходи до 32 997 щ. долара. При белите, чернокожите и азиатците няма съществена промяна, като най-високи доходи са имали азиатците - 55 699 щ. долара, следвани плътно от белите - 47 777 долара годишно. На дъното на скалата за заплащане остават чернокожите - средно 30 хил. долара годишно за средностатистическо домакинство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във