Банкеръ Weekly

Съдби

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ

Варненското дружество Рос Ойл е купило 7.78% от капитала на Петрол. След сделката делът на австрийците в него достигна 22 процента. Рос Ойл е дъщерно дружество на Петрол Холдинг, който е и продавач на пакета. Първично публично предлагане на 20 хил. акции на дружеството Интерлоджик Имоти ще се проведе на фондовата борса от 11 до 14 октомври. Минималната емисионна стойност на една акция е 40 лв., а номиналната е 10 лева. Посредник е Карол АД.Софийското дружество Фикс Плюс - Финансова къща загуби лиценза си за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник. Причините са, че то не отговаря на изискванията за капиталова адекватност и не е изпълнило оздравителната си програма.Инвестиционните посредници Източни финанси и АБВ Инвестиции са поискали да се ограничи лиценза им. Те няма да имат право да извършват сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поемат емисии и да извършват попечителска дейност. Комисията за финансов надзор одобри проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации на поморийското дружество Черноморско злато. Дълговите книжа са 10 хил. с номинална стойност от 1000 лв. за една.

Facebook logo
Бъдете с нас и във