BLKY

  • 13.11.2017
  • 500
  • 107.875
  • 2.2 %
Bse logo
Параграф22 Daily

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация за командированите съдии във ВКС през 2017 година

Информацията е предоставена от председателя на Върховния касационен съд във връзка с решение на Съдийската колегия по протокол 29/20.12.2016 г. за приемане на Анализ... Още »
Параграф22 Daily

През февруари 2018 г. ще се проведе Годишната среща на Националната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Съдийската колегия определи за свои представители, които да участват срещата Даниела Марчева и Стефан Гроздев. Още »
През февруари 2018 г. ще се проведе Годишната среща на Националната среща на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Параграф22 Daily

Съдийската колегия на ВСС не назначи зам.-председатели на АС – Шумен и АС – Търговище

Съдийската колегия е приела принципно решение (Протокол № 45/07.11.2017 г., т.7), сочат от ВСС. Още »
Съдийската колегия на ВСС не назначи зам.-председатели на АС – Шумен и АС – Търговище