Банкеръ Weekly

Спорт

БФС НЕ Е ИЗВЪН ЗАКОНА - А НАД НЕГО

Преди малко повече от три години БАНКЕРЪ си позволи да попита редно ли е хора с високи държавни и обществени постове да участват в управлението на Българския футболен съюз - една организация, която несъмнено е прицел на най-различни икономически интереси. Едва през миналата седмица Висшият съдебен съвет се опита да отговори на този въпрос. И не успя.
Членовете на съвета трябваше да се произнесат по жалбата на неуспелия кандидат за шеф на футбола Ивайло Дражев, според когото присъствието в Изпълкома на Андрей Икономов и Камен Михов е явно нарушение на закона за конфликта на интереси. Икономов е началник на отделение във Върховния административен съд, а Михов - завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура. Комисия към ВСС разгледа казуса и прецени, че конфликт на интереси няма, защото БФС бил сдружение с нестопанска цел и двамата работели за него безвъзмездно. Това тълкувание обаче някак не се връзва с член 2 на въпросния закон, който доста ясно казва:
- Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му... (ал.1).
- Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер... (ал. 2)
- Облага е всеки доход... получаване на привилегия или почести... помощ, глас, подкрепа или влияние... (ал. 3).
Очевидно това разминаване е направило впечатление не само на нас, защото и някои членове на ВСС възразиха остро срещу него. Председателят на Върховния административен съд
Константин Пенчев потвърди, че би гласувал против
евентуалното разрешение за Икономов и Михов, защото според него присъствието им в Изпълкома противоречи и на закона за конфликт на интереси, и на Закона за съдебната власт, според който съдиите и прокурорите нямат право да членуват в управителните съвети на юридически лица с нестопанска цел (каквото е футболната централа). Има очевидна опасност от търговия с влияние, заяви Пенчев. След направените възражения съветът реши да отложи решението с един месец - за заседанието си в Пампорово, където няма да бъдат допуснати журналисти.
На практика обаче, до какъвто и извод да стигнат висшите магистрати, това няма да заличи по никакъв начин съмненията в легитимността на футболната централа. Просто защото Икономов и Михов са само минимална част от нейните управници, които явно нарушават закона.
Практиката хора от властта да влизат в управлението на футболната централа датира доста отдавна, но разцъфтя именно при първия мандат на президента Борислав Михайлов (2005-2009). Тогава се стигна до абсурда заместник-министър на външните работи (Камен Пенков) да е
по същество подчинен на бивш шеф на ВИС-2
(Николай Цветин). Пенков бе председател на Дисциплинарната комисия, а Цветин - член на Изпълкома, избрал този председател. По онова време обаче законът за конфликта на интереси още не бе приет и подобни възражения се оставяха без внимание.
Сега обаче нещата стоят другояче - още повече, че след изборния конгрес през януари представителите на властта в БФС станаха още повече. БАНКЕРЪ без затруднение избори цели петима членове на Изпълнителния комитет, които явно нарушават норматива. В отделните комисии има още дузина подобни безкористни застъпници на футболната идея, които може и да не нарушават самата буква на закона, но съвсем очевидно потъпкват духа му. И неизбежно извикват въпроса дали Борислав Михайлов ги е поканил на тези позиции заради любовта им към играта, или за да ползва техните професионални услуги в случай на нужда.
БАНКЕРЪ нееднократно е подчертавал, че при подобно кадруване БФС е напълно защитен от всякакви неприятности с властите у нас.
Позициите на футболната централа в съдебната власт са непоклатими - освен споменатите Икономов и Михов, в централата са още генерал Веселин Пенгезов - шеф на Апелативната комисия и по съвместителство - на Софийския апелативен съд; Петко Петков, председател на Дисциплинарната комисия и директор на Столичната следствена служба; Атанас Атанасов, член на Арбитражната комисия и съдия в Софийски градски съд; Ясен Тодоров, член на арбитражния съд към БФС и инспектор към Висшия съдебен съвет... Тези хора са избрани от Изпълкома, в който влизат и няколко представители на едрия бизнес у нас - като Гриша Ганчев, Николай Гигов, Марин Митев, Красимир Гергов. В известен смисъл се оказва че футболните шефове са над закона.
Ако Икономов и Михов нарушават закона с присъствието си във футболната управа,
същото важи и за депутата Камен Костадинов
(виж карето), и за кмета на Несебър Николай Димитров, и за управителя на Националния осигурителен институт Йордан Христосков. Впрочем нека припомним, че футболните клубове у нас поне доскоро бяха сред най-сериозните длъжници на НОИ, а Пирин и ЦСКА дори загубиха лицензите си заради това (в случая с ЦСКА - след дългогодишно услужливо отлагане, твърдят запознати). В комисиите на БФС има още един високопставен служител на института - главният директор на столичното Социално осигуряване Никола Попмиланов; там са още кметът на район Искър Йордан Томов, генералният секретар на ДАМС Антон Попов, членът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране Марин Маринов, заместник-шефът на софийската дирекция на МВР Александър Радовски... Изобщо футболната централа се радва на добри връзки в почти всички сфери на обществения живот. Чак е странно, че все пак в редиците й са попаднали и хора, които се занимават... с футбол.
Константин Томов
-каре-
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ НАРУШИТЕЛИ
Някои от категориите обществени служители, които засяга Законът за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси:
- народните представители;
- министрите и заместник-министрите;
- кметовете, заместник-кметовете на общини и на райони;
- общинските съветници;
- членовете на Висшия съдебен съвет;
- главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
- управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт;
- административните ръководители на органите на съдебната власт;
- ръководителите на бюджетни организации, създадени със закон, с решение на Народното събрание или с акт на Министерския съвет;
- съдиите, прокурорите и следователите;
- представителите на държавата или общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел;
- управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия;
- служители, които изпълняват действия по управление, разпореждане, регулиране или контрол в администрацията на президента, на органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, в местната администрация, както и в администрацията на органи, създадени със закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във