Ръководителят на КЕВР Иван Иванов и енергийният министър Теменужка Петкова.
Ръководителят на КЕВР Иван Иванов и енергийният министър Теменужка Петкова.