Години след смъртта на Стивън Джобс дъщеря му описва сложните си отношения с него в книга.