Групата "ЛафаржХолсим" има бизнес и в България. Трите основни направления на бизнеса на "Холсим" у нас са производство на цимент, инертни материали и бетон.