Председателят на УС и главен изпълнителен директор на "Райфайзенбанк България" Оливер Рьогл
Председателят на УС и главен изпълнителен директор на "Райфайзенбанк България" Оливер Рьогл