Колко много прилича тази снимка на фигури върху шахматна дъска, но ... да не обиждаме тази интелигента и честна игра.
Колко много прилича тази снимка на фигури върху шахматна дъска, но ... да не обиждаме тази интелигента и честна игра.