Повече от 50 български фирми изнасят продукция за Чехия, което формира 75% от експорта ни.
Повече от 50 български фирми изнасят продукция за Чехия, което формира 75% от експорта ни.