Банкеръ Weekly

Явор Нотев, заместник-председател на Народното събрание от "Обединени патриоти", пред в. "БАНКЕРЪ"

Темата за комунизма е част от историята ни


"При подготовката на законопроектите голяма част от текстовете се изготвят от специалисти извън парламента, като далеч не всички са юристи."

"Очакванията за катаклизми в патриотичната коалиция са "силно преувеличени."

"Други лишени от свобода скоро няма да си тръгнат през главния вход на Софийския централен затвор."


 

Г-н Нотев, как оценявате току-що приключилата пролетно-зимна сесия на Народното събрание? Скандалите ли бяха в повече, или законотворчеството?

- В програмата на Народното събрание се събират като фокус въпросите, които се опитва да реши обществото ни - било в планов ред с разглеждането на постъпили предложения за промени, или приемане на нови закони - било в извънреден, спешен порядък, заради злободневни теми и събития, по които се очаква и се дължи позиция от народните представители. Наред с тази дейност активно се използват възможностите за парламентарен контрол  като форма на публичен диалог с изпълнителната власт по конкретни въпроси, поставени при срещите ни с граждани. Приключилата сесия съвпадна с първата половина от периода, в който страната ни председателства Съвета на Европа. Тази позиция има и своето парламентарно измерение и, разбира се, имаше своето място в програмата на българските парламентаристи. На този фон не е коректно да съизмерваме  парламентарната действителност с присъщите й дебати, спорове и противопоставяне между управляващо мнозинство и опозиция с количеството приети закони. Едното е процес, а другото - продукт. И още - законотворчеството не може да се разгледа отделно, в рамките на краткия времеви период на една сесия. Работата в комисии и в зала не се поддава на тези ограничения.  В обобщение: изминалата сесия в условията на интензивна работа във външнополитически план и стремеж за постигане на вътрешна икономическа и политическа стабилност оценявам като успешна.       

Харесва ли Ви продукцията, която произвежда парламентът? Според проф. Огнян Герджиков това е писане на закони на коляно. Той разкритикува ниското качество на приеманите закони и поправки.

- Високите критерии, които формират оценката на уважавания университетски преподавател проф.Герджиков предопределят критичното му отношение. При подготовката на законопроектите голяма част от текстовете се изготвят от специалисти извън парламента, като далеч не всички са юристи. Законопроекти, внесени от Министерски съвет, в голямата си част се отнасят до отношения в различни и специфични  сфери на икономиката и обществения живот, съдържат полезни решения, но невинаги съобразени с правилата на нормотворчеството. Отговорността за окончателния вид на приетите закони обаче е на парламента и затова критиката е насочена към нас. Да се отговори на очакването за приемане на качествени закони при обема и многообразието на законодателната дейност е отговорна задача. Възстановяването на ръководения от проф. Герджиков орган - Съвет по законодателство към председателя на Народното събрание, е опит да се постигнат по добри резултати. 

Защо никой от управляващите, нито председателят на парламента не се допитва до Съвета по законодателство, в който влизат видни юристи?

- Съветът по законодателство е създаден в помощ на председателя на Народното събрание. Работата му е подчинена на приет правилник, който не предвижда неограничен кръг от "управляващите" да се възползват от професионалното и компетентно мнение на членовете му. Предвиден е ред, по който се възлагат задачите на членове на съвета, както и условията, включително и тяхната отговорност за срока и качеството на свършената работа.

Органът разполага със собствен бюджет. Ако някой намира, че има неизползвани възможности на съвета, би следвало да се обърне към председателя на Народното събрание с предложение. Уверявам Ви, че такова предложение ще бъде разгледано на председателски съвет - съвет, в който са представени всички парламентарни групи, така че да се намери бързо доброто решение което има отношение към качеството на работа на парламента.   

Не налага ли ГЕРБ силов подход в работата на парламента? Отстраняването на Валери Жаблянов от замесникпредседателския пост например.

- В своята работа Народното събрание приема актовете си по реда установен с конституцията и Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Актовете подлежат на контрол - по реда на президентското вето или след надлежно атакуване пред Конституционния съд. Ако те са постановени в нарушение на конституцията и закона, а те непременно биха били такива, ако са наложени не по реда, а със "силов подход", то резултатът ще бъде тяхната отмяна. Точно защото  редът за приемането и отмяната на актовете, които отразяват работата на парламента, е строго регламентиран, не бих се наел еднолично да коментирам решението на парламента, за което ме питате.

С постоянното налагане на темата за комунизма не се ли подменя дневният ред на обществото? Или се прикрива безсилието за решаване на сегашните му проблеми? Кому е нужен закъснял с поне 20 години антикомунизъм?

- Уверявам Ви, че темата за комунизма, а също и тази за фашизма присъстват в дневния ред на настоящия парламент по начин,  напълно съпоставим  с  присъствието им в  работата на предишни състави на парламента. Не е възможно теми от новата ни история, които са още живи в спомените на наши съграждани, от една страна, и за които се налага да разкажем правдиво в учебниците на децата ни, от друга, да не се обсъждат  в Народното събрание. Позициите по повод на конкретни годишнини, международни събития, свързани с тях, съвсем очаквано и резонно пораждат реакции. Мястото за поставяне на значими за обществото въпроси и открито заявяване на позиции по тях е българският парламент. Разбирам смисъла на въпроса ви, но не съм склонен да споделя изцяло виждането темата да бъде затворена - това е част от историята на нашата държава.   

Защо коалицията "Обединени патриоти" непрекъснато се тресе от скандали и притеснява премиера Бойко Борисов?

- Не мисля, че активната позиция по политически теми и събития, заявена и защитена открито, непременно е скандал. Медиите твърде свободно боравят с това определение при коментарите си за "Обединени патриоти". Това очевидно не е достатъчно, та сега трябва да отговорим - не си ли даваме сметка, че като се "тресем", и то "непрекъснато", си позволяваме да притесним премиера Бойко Борисов? Това не е сериозно, не е полезно и очаквам най-после да се  промени. Време е да свикнете с присъствието ни, с мястото ни - "Атака" е представена в пето поредно Народно събрание без прекъсване. Погледнете какво се случва в Европа и ще се убедите, че очакванията за катаклизми в патриотичната коалиция са "силно преувеличени".

Видимо ли е вече разделението между "Атака" и ВМРО от една страна, и НФСБ, от друга? Как тълкувате думите на Валери Симеонов, че патриотичната коалиция може да не е в същия състав на следващите избори? Притеснява ли Ви заиграването на Симеонов с Божидар Лукарски и СДС, както и приказките за някакъв консервативно-патриотичен съюз?

- В голяма степен вече отговорих на тези въпроси. Преди да обсъждаме възможност за  разделение, добре е да се запитаме - "Атака", ВМРО и НФСБ престанали ли са да бъдат отделни партии - със свои лидери и програми, със свои структури в страната. Нека не се подвеждаме: коалицията ни е толкова силна и устойчива, колкото беше при нейното създаване и по време на изпитанията в последните избори за президент и парламент! Отношенията между трите партии са регламентирани ясно и споразумението, което се отнася до участието и в изпълнителната, и в парламентарната власт, се изпълнява и това е важното както за нашите симпатизанти, така и за гражданите от районите, от които сме избрани, така и за цялата държава - доколкото придава стабилност на управляващата коалиция с ГЕРБ.  Не бих навлизал в анализ на информация за "заиграване" и "приказки", каквото и да разбирате под това.  Като юрист ще ви кажа , че от позиция на правото  бъдещите несигурни събития са ирелевантни за съдбата на коалицията. Възнамерявам да се придържам към това разбиране, когато оценявам събитията днес. 

Като юрист, адвокат как ще коментирате "Бягство от затвора" по български и реакцията на отговорните институции?

- Затворът е мястото за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода" и опитите за бягство на осъдените е предвидимо тяхно поведение. Затова в представата на всички затворът е сграда с решетки в килиите, мрежи по стълбищните клетки, тежки здрави врати и висока ограда с наблюдателни кули. Успешният опит за бягство е пробив в системата. Начинът на осъществяване на бягството е първата тема за размисъл, който да доведе до отстраняване на преките предпоставки за повтаряне на произшествието на същото или друго място. Тук решението е по-лесно - вероятно мерки вече са взети други, лишени от свобода скоро няма да си тръгнат през главния вход на Софийския централен затвор. По втората тема защо се е стигнало до тази, а вероятно и до други още нереализирани възможности  предстои задълбочена и сериозна работа. Във века на мобилните комуникации и дроновете защитата, планирана и изградена през 1903 г., не е надеждна. Не са надеждни вероятно и правилата, нито пък строгостта, с която се прилагат. Мерките по тази втора тема  ще отнемат време и ще изискват средства, които дълги години са били отказвани. Опасявам се, че безапелационно дойде времето за промени, които да осъвременят условията, при които живеят лишените от свобода, и коренно да променят средата, сигурността и статута на служителите от охраната на затворите. Всички реакции и коментари, които не визират и не водят до промени, в момента повече пречат, отколкото помагат на системата и усилията бегълците да бъдат заловени.  

 

 

Явор Нотев е роден на 10 юли 1957 година. Завършил е "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" с отличие. Пет години работи като следовател. От 1988-а е адвокат, 21 години се занимава с наказателни дела и свързани с катастрофи. Депутат от "Атака" в 41-вото, 42-рото, 43-ото и 44-ото Народно събрание. Заместник-председател на парламента. Ползва руски и английски език.

Facebook logo
Бъдете с нас и във