"Нашият основен пазар остава Франция, но планираме да преместим фокуса си в Африка, защото там темповете за развитие са по-големи", отбелязва Атанас Бобоков, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на "Монбат".
"Нашият основен пазар остава Франция, но планираме да преместим фокуса си в Африка, защото там темповете за развитие са по-големи", отбелязва Атанас Бобоков, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на "Монбат".