Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗЪРНОТО - ПОД 3 МЛН. ТОНА, ЦЕНАТА - ПОД 200 ЛЕВА

Вече са ясни основните параметри на реколта 2004, съобщиха експерти от аграрното ведомство. Според прогнозите хлебната пшеница, която се очаква да бъде прибрана след около 30-40 дни, ще е между 2.7 и 2.9 млн. тона, а средният добив на декар - малко над 300 килограма. Като се вземе предвид, че общото ни потребление възлиза на около 2.9-3.0 млн. тона, за износ ще остане незначително количество - между 50 и 80 хил. тона. Но и това ще е възможно, само ако в складовете се намерят поне 100 хиляди тона от стара реколта. Най-висок среден добив, както и най-голямо количество зърно ще има в Добричкия регион - там фермерите ще приберат по 380 килограма от декар, а общо в складовете ще влязат близо 400 хил. тона. Най-слаби ще са добивите в Кърджалийско - едва 220 килограма от декар. А иначе всички сметки и прогнози са правени върху база 9.417 млн. декара засети площи. При ечемика се очаква да бъдат прибрани около 745 хил. тона. Най-много от тази зърнена култура ще получат стопаните в Плевенско и Бургаско - по около 83 хил. тона, следвани от тези в Ямбол - 71 хил. тона, и в Стара Загора - около 63 хил. тона. Това са резултати, изчислени на базата на засети 2.7 млн. декара с въпросната култура общо в страната. Средният добив според агростатистиката ще е около 275 килограма от декар, като най-ефективно ще е производството в Добричко - над 350 килограма.Цените на зърното вече се коментират и по стоковите борси. Налага се впечатлението, че тази година хлебната пшеница ще се изкупува доста под равнищата от предишната реколта. Това е в резултат както на конюнктурата на световния пазар, така и на особеностите на българския пазар след кризата от есента на 2003 и началото на 2004 година. В момента в складовете на хлебопроизводителите има достатъчно вносно брашно, за да им стигне поне до август. Така основните потребители на зърно ще забавят закупуването на нови количества с месец. Другият голям потребител - фуражните предприятия, също нямат нужда от бързи покупки заради слабото потребление на фуражи през лятото. На пазара в началото на август вероятно ще останат само износителите, ако експортът е изгоден (да не забравяме същестуващите сега високи такси), и Държавният резерв. Неговата задача ще е да изкупи около 350 хил. тона зърно, за да попълни складовете си на цена, определена от държавата. При тази ситуация предлагането ще надвиши значително търсенето и цените ще започнат да падат. Най-реална изглежда прогнозата изкупуването на хлебното зърно да тръгне от 200 лв. на тон без платен ДДС, а ако няма активни купувачи, цената да слезе и до 180-190 лева. При проблеми около износа не е изключено цените на вътрешния пазар да паднат и под критичното си равнище от 160 лв. на тон, коментират търговци. За да не се случи това, правителството би трябвало буквално още в следващите дни да се произнесе дали ще отмени таксите, приети преди година, с които износът бе направен неефективен заради очертаващия се тогава недостиг. Само така износителите ще могат да поемат по-сериозни ангажименти пред своите чуждестранни партньори и да подпишат предварителни договори. Средни цени на едро на хлебна пшеница, в лв. на тон без ДДСГодина Цена2000/01 2142001/02 1752002/03 1822003/04 2952004/05 190 (прогноза)

Facebook logo
Бъдете с нас и във