Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗУНКОВЕТЕ НАМАЛЯХА С 40.7 МИЛИОНА ЛЕВА

На 2 януари Министерството на финансите преведе над 57.7 млн. лв., които дължеше на притежателите на облигации по ЗУНК, деноминирани в щатски долари и евро. От тази сума 17 млн. лв. бяха за лихви и над 40.7 млн. лв. за главница. Погасяването на главниците започна преди две години, като до 2019 г. трябва да се направят 20 пропорционални вноски. Размерът на погашението сега беше една осемнадесета част от книжата, които са в обращение. Към 31 декември 2001 г. общата сума на доларовите ЗУНК-ове бе с номинал 277.1 млн. щ. долара. Количеството на еврокнижата пък бе 60.6 млн. евро. Само два дни след погашенията тези суми вече бяха съответно 261.7 млн. щ. долара и 57.2 млн. евро. Процентът на годишна база, при който те се олихвяваха за периода от 1 юли 2001 г. до 31 декември 2001 г., беше 4.65346% за доларите и 4.56603% за еврото.През първото шестмесечие на новата 2002 г. по притежаваните главници ще се начисляват съответно 2.79965% за деноминираните в щатски долари облигации по ЗУНК и 3.75898% за тези в евро. Набраните лихви ще се издължат на 1 юли 2002 г. по фиксинга на Централната банка към датата на плащането в лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във