Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗУНК-ОБЛИГАЦИИТЕ - В РОЛЯТА НА ОСТАВАЧА

Търговията с български брейди облигации беше сравнително активна. Част от държателите на книжа по външния ни дълг закриваха позициите си, което доведе до понижаване на цените им между 25 и 50 цента. Най-малка корекция отбелязаха стойностите на облигациите по просрочени лихви (IAB's), които се търгуваха на нива 94.75-95.25 щ. долара. Малко по-голяма беше корекцията при облигациите с отстъпка от номинала (DISC's), които поевтиняха до 96.50-97.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 96.30-96.80 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Спад отбелязаха и цените на българските еврооблигации. Основната причина е разпродаване на книжата ни от някои от големите чуждестранни инвеститори. Това доведе и до увеличаване на рисковата надбавка над бенчмарка за съответните емисии с около 15-20 базисни пункта.По-краткосрочната емисия в евро с падеж 2007 г. се понижи с около 25 евроцента и се търгуваше на нива от 110.50-111.00 евро за 100 евро номинал. Най-голяма корекция реализираха цените на еврооблигациите с падеж 2013 г. - те поевтиняха до 109.70-110.20 евро за 100 евро номинал.Глобалните облигации с падеж 2015 г. се търгуваха на нива 113.75-114.50 щ. долара за 100 щ. долара. Липсваше търсене на вторичния пазар на вътрешната емисия, деноминирана в евро, преди предстоящия втори аукцион, който ще се проведе на 10 март. Интересът към този аукцион отново ще е голям и очакваме средната доходност на аукциона да бъде малко по-висока от постигнатата на предишния - в рамките на 5.62%-5.68%.На борсата не бяха регистрирани сделки с ипотечни и корпоративни облигации. Търговията със ЗУНК-облигации през периода беше изключително слаба. В момента на пазара няма ясно изразен интерес за сделки с тях. Цената им се задържа непроменена на нива от 83.75-84.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във