Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗЛАТНИТЕ КОКОШКИ БУЛГАРТАБАК И ЕНЕРГЕТИКА СЪЖИВИХА КОМПЕНСАТОРНИЯ ПАЗАР

Борсовата приватизация на Булгартабак холдинг на първите два етапа (при които се продадоха 100 000 акции) може да се смята за много успешна. Очакванията за влизане на чужденци на нашия пазар привлече за активно участие повече от 25 различни инвестиционни посредници, търгували от свое име и от името на клиенти. Макар че беше използван ресурс от над 8 милиона бона, значителни покупки нямаше, което показва, че засега се използва ресурсът, натрупан по време на дългото чакане държавните акции да стигнат до борсата. Повечето от анализаторите определят вторник (20 май) за решаващия ден за продажбата, защото ще бъде предложена най-голямата част от пакета - общо 400 000 акции, и тогава ще се разбере дали и големи инвеститори проявяват интерес към тях.От четвъртък на борсата се предлагат и 58 022 акции от Енергоремонт Варна, представляващи 49% от капитала на дружеството. Пакетът се предлага при минимална цена от 232.68 компенсаторки за една акция и определена пазарна партида за търговия от една акция. Тази цена е висока и на това ниво нямаше интерес към книжата. Досега всички части от пул Енергетика се реализираха така, че може да се очаква при свалянето на цената отново ще се сключи сделка. За пакета акции на Енергоремонт Варна необходимото количество бонове най-вероятно е събрано и поради тази причина, когато наближи моментът за приключването на сделката, това няма да доведе до допълнително търсене на бонове и записи. За Булгартабак холдинг обаче големите инвеститори ще трябва да съберат или да договорят необходимите им количества до вторник. Засега големи покупки няма, но няколко инвестиционни посредници разполагат с бонове от порядъка на 20-50 милиона. Така че покупката на цигарените акции може да стане дори без да се закупи и един бон от свободния пазар, а цялото количество бонове или записи да се прехвърли на блоковия сегмент. При този вариант повишението на цената ще се отложи, защото инвеститорите, които ще продадат компенсаторки на едро, ще се опитат да съберат отново боновете на по ниска цена, отколкото са ги продали. Техните покупки ще спират при покачване на цената над продажната им и поради това движението на цените ща зависи от новите купувачи по приватизационни сделки.За следващата седмица цената на непаричните платежни инструменти ще зависи от акциите на Булгартабак. При успешно реализиране на големия пакет тя ще се покачи над 25 процента. За момента има натрупвания от няколко милиона бона и записа. В противен случай търсенето рязко ще спадне, но поради факта, че предлагане на по-ниските нива няма, цената трудно ще падне под 23.50 процента. Цената на акциите на реалния пазар се понижи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във