Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАТИШИЕ ПРЕД БУРЯ НА ДЪЛГОВИЯ ПАЗАР

Развиващите се пазари, в това число и на българските книжа, поевтиняха значително през седмицата. Този ефект бе предизвикан от понижението на цените на емисиите, служещи за еталон, вследствие на изказването на председателя на Федералния резерв Алън Грийнспан пред Сенатската банкова комисия. При тези обстоятелство рисковата надбавка се увеличи с около 7-10 базисни пункта, след като крайни клиенти извършиха масирани разпродажби на книжа от развиващите се пазари.Емисията с падеж 2007 г. се понижи с около 30-40 евроцента и в края на седмицата се търгуваше на нива 109.85-110.25 евро за 100 евро номинал. Най-ниската цена, на която можеше да купят книжа от емисията, беше около 110 евро.Десетгодишните облигации с падеж 2013 г. се понижиха с повече от едно евро. Такива книжа можеше да се закупят в средата на седмицата за около 114.10 евро. В края на периода котировките бяха 114.00-114.50 евро за 100 евро номинал.С около 1.50 щ. долара се понижиха и глобалните облигации с падеж 2015 година. Най-ниската цена, на която се търгуваха, беше около 116.50 щ. долара .През седмицата отново се появиха публикации за евентуално изкупуване на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's). Това доведе до слабо повишение на цената им (до 99.50-100.00 щ. долара), въпреки че търговията с брейди облигациите беше слаба. Другите две емисии задържаха цените си без промяна. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се котираха по 98.50-99.00 щ. долара, а тези с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 98.875-99.375 щ. долара.Вътрешните емисии, деноминирани в евро, се търгуваха слабо. Реализираните обеми бяха малки. Цените на седемгодишната емисия се задържаха без промяна, а 15-годишните облигации понижиха цената си с около 25 евроцента и се търгуваха на нива 101.25-102.00 евро за 100 евро номинал. Обемът на сключените сделки с ипотечни и корпоративни облигации беше значително по-голям в сравнение с предходната седмица, въпреки че бяха изтъргувани само две от емисиите в обращение. Книжа на ЮНИОНБАНК с номинална стойност 140 000 евро се продадоха при доход от 5.90%, а облигации от първата емисия на Българо-американска кредитна банка с общ номинал 128 000 евро бяха пласирани при цена, осигуряваща доход от 4.20 процента.Търговията със ЗУНК облигации беше вяла. В момента на пазара няма ясно изразен интерес към сделки с тях. Цените се задържаха без промяна на нива около 89.75 щ. долара за деноминираните в щатската валута и 89.50 евро за деноминираните в евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във