Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАТИХВАНЕТО НА СТРЕЛБАТА АКТИВИРА ТЪРГОВЦИТЕ

Движенията на финансовите пазари през периода бяха продиктувани изцяло от очертаващия се финал на войната в Залива и от очакванията за насоката на развитието на световната икономика след нея.Дългосрочните американски и германски държавни облигации отбелязаха спад в доходността си, което донякъде покачи и цените на българските еврооблигации, които се търгуват с рискова надбавка спрямо тях. Търговията с български брейди облигации беше сравнително слаба през периода, като цените им се повишиха слабо в средата на периода. В края на седмицата търговията приключи на следните нива: облигациите по просрочени лихви (IAB's) 94.80 - 95.30 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) 96.30 - 96.80 щ. долара, облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) 96.50 - 97.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Сравнително активна беше търговията с български еврооблигации, особено в края на периода. Като цяло се запази възходящият тренд на цените, най-активно бе движението на котировките на глобалната емисия, деноминирана в евро с падеж 2013 година.Емисията с падеж 2007 г. повиши цената си с около 80 евроцента и в края на периода се търгуваше на нива 108.50 - 109.00 евро за 100.00 евро номинал.Облигациите с падеж 2013 г. поскъпнаха с около 1 евро, като за кратко цената премина границата от 108.00 евро. В края на периода те се търгуваха на нива 107.35 - 107.85 евро за 100 евро номинал със спред спрямо бенчмарка около 230 базисни пункта.С около 1 щ. долар се повиши цената на глобалната облигация с падеж 2015 г., като котировките продава пробиха границата от 113.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.През следващата седмица се очаква да бъде обявен купувачът на Банка ДСК. Очакваното приключване на тази приватизационна сделка би могло да повлияе позитивно на книжата по външния ни дълг.Вътрешната емисия, деноминирана в евро, се котираше на нива 5.80 - 5.65%, като липсваше реална търговия. Участниците на пазара изчакват резултатите от предстоящия аукцион в понеделник на 7 годишна емисия, деноминирана в левове.С ипотечни облигации на борсата беше регистрирана една сделка с първата облигационна емисия на Българо-американска кредитна банка за номинал от 67 000 евро при доход 5.95 процента.Към сделки със ЗУНК-облигации липсваше какъвто и да е интерес през периода. Цените се задържаха непроменени, като все още цените на доларовите ЗУНК-облигации са по-високи от деноминираните в евро с около 50 цента. Котировките бяха на нива 83.25 - 83.75 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във