Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАЩИТАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ - НА КРАЧКА ОТ ЕВРОСТАНДАРТИТЕ

Приетите от правителството промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) имат амбициозната цел да засилят защитата на правата на инвестиралите в ценни книжа и преди всичко - на притежателите на малки акционерни дялове в наши публични компании. Необходимостта от такива промени е...
Facebook logo
Бъдете с нас и във