Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАПОЧНА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА АЛЕН МАК

Спадналото търсене на акции на борсата доведе и до намаляване на цените на най-ликвидните компании. Книжата на ЛУКойл Нефтохим и на фармацевтичния завод Софарма отстъпиха от завоюваните през лятото позиции. Почти нямаше оферти за покупка или продажба на акциите на доскоро една от най-атрактивните фирми - Слънчев бряг АД. Позакъснелият отлив на интерес от акциите (обикновено това става през лятото) се дължи на излизането на компенсаторните инструменти на пазара. Брокерите съсредоточиха вниманието си изцяло в тази посока, тъй като на новия сегмент се търгуват по-големи обеми, а следователно и комисионите са далеч по-съблазнителни. На посредниците не им остава и време да се занимават с друго, тъй като практически всекидневно проверяват кои от държаните от тях записи са регистрирани в Централния депозитар и кои не. След като в броя си от 31 август в. БАНКЕРЪ описа възможностите за лесни печалби от покупко-продажби на акции на инвестиционното дружество Златен лев, апетитите за реализиране на доход повишиха борсовите му котировки. Конкуренцията между брокерите по тази позиция намали значително разликата между пазарната стойност и цената на обратно изкупване на книжата на компанията. Последната реализирана борсова сделка бе по 2.35 лв. за акция, докато офертата за обратно изкупуване е за 2.45 лева. За сравнение, допреди две седмици спредът между двете котировки бе над 15 стотинки. Така чистата печалба от подобни операции вече е от порядъка на 3% от вложените пари, вместо предишните 5 процента. Представянето на акциите на благоевградската пивоварна Пиринско пиво продължава да бъде добро и това, изглежда, е единственото изключение от общата тенденция на спад. Те покачиха цената си с почти 2 лв., достигайки 14.03 лв. за бройка на 12 септември. Пазарът още чака приключването на сделката за 65% от капитала на бирената фабрика, за които бе обявено преди седмици, че ще бъдат закупени от датския концерн Карлсберг. След операцията северняците ще контролират близо 20% от продажбите на бира в страната. От 11 септември започна подписката за увеличение на капитала на пловдивския козметичен завод Ален мак. Акционерите на дружеството имат право да запишат по 25 нови книги за всяка, притежавана от тях към 12 март тази година. Емисионната стойност на акциите е равна на номиналната от 1 лев. Подписката ще продължи един месец, като заявките ще се подават в самия завод и в офиса на инвестиционния посредник София интернешънъл секюритиз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във