Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАДОВОЛИТЕЛНА АКТИВНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ОБЛИГАЦИОНЕН ФРОНТ

Търговията с българските брейди облигации беше спокойна през разглеждания период. Цените им се задържаха почти без промяна, като търговията приключи при следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 95.35-95.85 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 97.35-97.85 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 97.10-97.60 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Българските еврооблигации се търгуваха активно и цените им отново отбелязаха значително покачване. Цената на емисията с падеж 2007 г. се повиши с около 60 базисни пункта и достигна до 110.75-111.25 евро за 100.00 евро номинал. Доходността по еврооблигацията с падеж 2013 г. спадна под 6% и в края на периода се търгуваше на нива 111.20-111.60 евро за 100 евро номинал.Активна беше търговията и с глобалните облигации, деноминирани в щатски долари. Цената продава достигна до 114.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.Търговията с корпоративни и ипотечни облигации на борсата беше необичайно активна. Регистрирани бяха сделки с няколко от емитираните досега облигации. Най-голям оборот реализираха корпоративните облигации, издадени от Обединена българска банка. Общият обем на регистрираните сделки с тях беше за 197 хиляди лева. Доходността на продадените книжа беше в широк диапазон - от 6.50 до 7.50% на годишна база.От останалите емисии през периода бяха продадени книжа с номинал 150 000 лв. на Българска пощенска банка при доход 6.80%; от втората емисия на Българо-американска кредитна банка бе пласиран номинал 1000 евро при доход 7.10 процента.През седмицата стартира вторична търговия на борсата с облигации на Аутобохемия. Регистрираните сделки бяха за номинал 118 хил. лева.През периода интересът към закупуване на ЗУНК-облигации беше слаб. Изтъргуваният обем беше незначителен, а цените се понижиха слабо и се движиха в диапазона 84.50-85.50 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във