Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ СИ ПРОПРАВЯТ ПЪТ

Предколедно осемте български управляващи дружества - Елана Фонд Мениджмънт, Златен лев капитал, Капман Асет Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, КД Инвестмънт, ОББ Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт и Ти Би Ай Асет Мениджмънт, подписаха на 30 ноември учредителния договор на Българска асоциация на управляващите дружества . Неин председател стана изпълнителният директор на Ти Би Ай Асет Мениджмънт Стоян Тошев. Убеден съм, че алтернативната форма на спестяванията ще се развива. Заедно с пенсионните фондове този сектор ще привлича средства, които с всяка изминала година ще нарастват с трицифрено число, каза председателят на Комисията за финансов надзор Апостол Апостолов, който също присъства на събитието. Всъщност Апостолов визира взаимните фондове, които управляващите дружества ръководят. У нас те поне засега са представени от инвестиционните дружества от отворен тип. Разликата между тях е, че инвестиционните дружествата са юридически лица, докато взаимните фондове съществуват на договорна основа. Някои от подготвените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа ще позволят създаването и на стандартните взаимни фондове у нас. Основната им мисия е да събират сравнително малки суми от много инвеститори, след което да разпределят вложенията им в инструменти, които предлагат различно съчетание между риск и доходност. Това е примамлива алтернатива за хора, които нямат време да проучват пазара, пък и разполагат с по-малко средства. Световната практика показва, че популярността на взаимните фондове расте с всеки изминал ден. В света съществуват над 50 хил. такива фонда, които управляват активи за 14 билиона щ. долара. Само през последното тримесечие в тях са се влели 250 млрд. долара, обясни изпълнителният директор на Елана Фонд Мениджмънт Веселин Петров. В САЩ се намират 57% от всички взаимни фондове в света, в Европа са базирани 33% от тях, а в Азия едва 10 процента. Това съотношение е нормално, като се има предвид, че половината от американските семейства инвестират спестяванията си по този начин (около 47% от гражданите на САЩ). В България ситуацията е доста по-различна. Инвестиционните дружества от отворен тип у нас управляват активи едва за 25 млн. лева. Ако към тях се прибавят и вложените в чуждестранните взаимни фондове, които действат в България, стойността им надвишава 50 млн. лева. Това обаче е едва 0.1% от общите спестявания на българите, които са около 15 млрд. лева. За сравнение - в държави като Чехия, Полша и Унгария делът на спестяванията, вложени в подобни фондове е 7 процента. Тази статистика не е особено благоприятна за страната ни, но ясно показва, че този пазар има сериозен потенциал за развитие. Прави впечатление, че активите на петте български инвестиционни дружества от отворен тип - Елана Еврофонд, Ти Би Ай Еврофонд, Адванс Инвест, Капман капитал и Златен лев, чиито акции се търгуват на БФБ-София, се увеличават с 960 хил. лв. месечно. С най-много нарастват нетните активи на Адванс Инвест - 801 хил. лв., Капман Капитал - с 564 хил. лв., и Елана Еврофонд - с 325 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във