Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪЗХОДЪТ НА КОМПЕНСАТОРКИТЕ СПРЯ

БОНОВЕТЕ УДАРИХА СПИРАЧКИПреодоляването на ключови нива почти винаги води до известен период на преоценка и оттам - до обездвижване на движението на цените. Това се случва и сега - след като компенсаторките преодоляха нивото от 25%, инвеститорите изчакват да се убедят дали пробивът е успешен, или не. Обемите на търговия остават високи, макар че са с 50% по-малки от тези през миналата седмица. През тази бяха изтъргувани по 3 млн. компенсаторни бонове и записи и символично количество жилищни компенсаторни записи. Един от активните купувачи през последните седмици - ТБ Алианц България, даже излезе на пазара като продавач и последваха три блокови сделки. Купувач бе СИБанк, а цената на книжата достигна 25.5 процента. Тази продажба може дори да бъде сигнал за предстоящо временно връщане на котировките под нивото от 25%, защото едната от трите основни групи купувачи вече няма интерес към покупки, а даже вече продаде значителна част от портфейла си.Поредното увеличение на общия размер на емитирани компенсаторни инструменти продължава да влияе негативно върху пазара. Въпреки поредицата от сделки, при които бе платено с компенсаторни инструменти, общото количество на тези книжа не спира да расте. Държавата продължава да издава нови бонове, без да осигурява покритието им. Срещу около половин милиард поименни компенсационни бонове, издадени като обезщетение за собственици на невъзстановени земеделски имоти, се предлагат държавни земи на обща стойност около 20 млн. бона. Това по никакъв начин не може да балансира огромното предлагане на тези инструменти още повече, че те нарастват с най-високи темпове.През седмицата се заговори за удължаване на срока на инвестиционните бонове. В това има здрав смисъл, тъй като откакто започна борсовата им употреба в приватизационни сделки, са използвани само около 30 милиона, а при старта на борсовата търговия те бяха над 130 милиона. В предстоящия нов търг от масовата приватизация най-вероятно ще бъдат употребени поне още 5-10 милиона, с което остатъкът няма да бъде намален дори наполовина. Пo-нататък те ще могат да се използват в търговете за дялове от дружества с ограничена отговорност. Има и някои стари приватизационни сделки, предвиждащи разсрочено плащане, при които тези инструменти се признават за платежно средство - такава например е сделката със Златни пясъци. Ако срокът се удължи, по-голямата част от желаещите да ги използват ще имат тази възможност. Но поне докато ежедневната търговия с тях не падне трайно под 10 хил. бройки на ден, не е редно те да се обезсилват. А сега желаещите да търгуват са много и разменните обеми достигат средно по 200-300 хиляди на ден.

Facebook logo
Бъдете с нас и във