Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪТРЕШНИЯТ ДЪЛГ ВЪРВИ ИЗГОДНО... ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Пазарът с държавни ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, става все по-интересен. Общият обем на търгуваните ДЦК, емитирани от правителството на вътрешния пазар, е 2200 млн. лева. От тях книжа с номинал 1650 млн. лв. са деноминирани в левове и още за 550 млн. лв. - в щатски...
Facebook logo
Бъдете с нас и във