Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪТРЕШНИЯТ ДЪЛГ ПРИВЛЕЧЕ ПОВЕЧЕ ФЕНОВЕ ОТ ВЪНШНИЯ

Българските еврооблигации слабо понижиха цените си в сравнение с предишната седмица, като рисковата надбавка, при която те се търгуват, остана непроменена. Двете емисии в евро - с падеж през 2007 г. и през 2013 г., понижиха цените си с 20-25 евроцента в края на периода и се търгуваха съответно на нива: 109.50-109.90 и 111.70-112.20 евро за 100 евро номинал. С 20-30 цента се понижи цената и на глобалната емисия с падеж 2015 година. Търговията с тях приключи на нива 116.65-117.40 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Сделките с българските брейди облигации не беше особено активни през периода. Две от емисиите понижиха слабо котировките си. Без промяна се задържаха само облигациите с отстъпка от номинала. В края на периода търговията с облигациите по просрочени лихви (IAB's) приключи на нива 98.00-98.50 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) се търгуваха при 98.25-98.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал. А облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) останаха на ниво 98.75-99.25 щ. долара.Двете вътрешни емисии, деноминирани в евро, се търгуваха слабо. В момента интересът към закупуването им е по-висок от предлагането на пазара. Петнадесетгодишните облигации могат да се закупят срещу лихва 6.25%-6.35%, а емисията с матуритет седем години - за 5.30-5.35 процента.На Българската фондова борса бяха изтъргувани някои от емитираните ипотечни и корпоративни банкови облигации. Книжа на ЮНИОНБАНК с номинална стойност 8000 евро се продадоха при доход 6.98 процента. Облигации с общ номинал 300 000 лв. от първата емисия на Българска пощенска банка бяха пласирани при доход 6.00%, а книжа от втората й емисия на стойност 100 000 евро - при доход 5.40 процента. Облигации на ТБ Алианц България с номинална стойност 50 000 евро бяха изтъргувани при доход от 5.72 процента.През седмицата имаше засилен интерес към покупки на доларови облигации по ЗУНК. Търсеха ги предимно банки и институционални инвеститори. Поради умереното им предлагане цената им се повиши и котировките продава преминаха границата от 87.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във