Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪТРЕШНАТА ЕВРОЕМИСИЯ ИЗЛЕЗЕ ОТ ЗАБВЕНИЕ

Поредното поевтиняване на дългосрочните американски и германски книжа диктуваше движението на цените на развиващите се пазари, в това число и на българските еврооблигации. Въпреки значителното понижение на бенчмарковите емисии на добрите макроикономически данни, както и положителните оценки на анализаторите за развитието на България позволи цените на глобалните ни облигации да не претърпят значителни корекции. Двете емисии, деноминирани в евро, се задържаха почти непроменени, като рисковата надбавка над суаповите числа се стесни с още 5-7 базисни точки, и се търгуваха на нива 109.50-110.00 евро за емисията с падеж 2007 г. и 110.00-110.50 евро за тази с падеж 2013 година.Значително понижение отбелязаха единствено книжата от глобалната емисия, деноминирани в долари, чиито котировки се понижиха с около 2 щ. долара и в края на периода се продаваха на нива под 112.00 щ. долара за 100.00 щ. долара номинал.Драстичният спад на котировките на облигационните пазари почти не се отрази върху цените на българските брейди облигации, които успяха да се задържат на достигнатите нива. Почти през цялата седмица търговията се извършваше на следните нива: 95.50-96.00 щ. долара за облигациите по просрочени лихви (IAB's); 97.00-97.50 щ. долара за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's); 96.50-97.00 щ. долара за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's).Вътрешната емисия, деноминирана в евро, излезе от забвение и се радваше на завиден интерес от страна на инвеститорите, като реални сделки се сключваха на нива около 102.00 евро за 100.00 евро номинал.На борсата не бяха регистрирани сделки с ипотечни облигации. Единствените търгувани банкови облигации бяха корпоративните книжа от емисията на ЮНИОНБАНК, като се сключиха сделки за общ номинал 245 000 евро при доход между 6.85 и 7.70 процента.През периода повечето участници на пазара нямаха никакъв интерес към покупка или продажба на ЗУНК-облигации. Котировките им купува се движиха в границите 85.875-86.00 щ. долара и продава - между 86.25-86.40 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Реални сделки се сключваха на нива около 86.375 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във