Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВСИЧКИ ПЕЧЕЛЯТ ОТ БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ

Васил Симов - главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса АД, пред в. БАНКЕРЪГ-н Симов, каква е причината за впечатляващите обороти на стоковите борси за първите шест месеца на 2003 година? - В момента очевидно върви процес на окрупняване на борсовата търговия и увеличаване на обема на борсовите сделки. Това е добра новина за българската икономика, защото по този начин все по-значителна част от търговията и търговските субекти излиза на светло. През миналата година ние имахме 150 000 лв. среден обем на борсова сделка, а днес вече сме прехвърлили 230 000 лева. Тези резултати идват както от промените в Закона за обществените поръчки, така и поради засиленото доверие на българските фирми и институции към публичността и откритостта на борсовия пазар.Кой печели, кой има интерес да присъства и да търгува при вас?- Печелят всички, без изключение. Клиентите сключват бързо и сигурно сделките си, те ползват услугите на нашите брокери, които са доказани професионалисти. Печелят и фирмите, които имат място на борсата, защото при успешни сделки получават своите комисиони. Печели държавата, тъй като борсовата търговия е съществен елемент на пазарната икономика. Ние също имаме интерес - печелим имидж, авторитет, но, както знаете, не формираме печалба и не гоним финансови резултати.Как бихте определили взаимодействието между борсите и банките?- Бих го определил като успешно. Членове на нашата борса са няколко от най-големите и добри български банки - ОББ, Българска пощенска банка, БИОХИМ, ПИМБ, ЦКБ, СИБАНК, Общинска банка. Днес участието им като акционери на Софийската стокова борса за тях е стратегия, залог за добро бъдеще. Тези банки ползват нашата ценова информация, за да се ориентират при приемането на залози по отпускани кредити. Но борсата ще стане истински привлекателна за банките, когато започнат клиринговата търговия и сделките с фючърси и опции. Дотогава кредитните институции могат при необходимост да продават заложени стоки на пода на борсата или пък да купуват необходимите им материали от нас, използвайки добрите условия и цени. Да не забравяме и това, че всички разплащания по нашите сделки минават по банков път.Споменахте фючърсната търговия и клиринговите сделки. Кога ще ги има и у нас?- Днес все още не са налице необходимите условия за започването на тази търговия. Поне според мен. Но ние имаме възможност да направим това още от догодина - например на зърнения пазар. За целта е необходима благоприятна ситуация с реколтата - да кажем над 4 млн. тона зърно, както и желание на бъдещата интервенционна агенция или друга държавна институция да наложи този вид търговия във взаимоотношенията си със зърнопроизводителите. Обсъждат се промени в Закона за обществените поръчки, които очевидно ще се отразят и на борсите...- Според проекта за промени в този закон ще се повиши прагът на сделките от 30 000 на 150 000 лева. Това значи, че повече големи сделки ще минават и през борсите. Има ли оспорвания на ваши сделки в последните шест месеца?- Засега нямаме заведен иск срещу сключени през 2003 г. сделки на пода на борсата. Това означава, че брокери и търговци са си свършили работата добре. А иначе недоволни сигурно има, защото при сделка печели една оферта и губят няколко други. Понякога и ние не приемаме всяко предложение за продажба, за да се предпазим от грешки. Ще ви дам пример с лекарствата - много болници имаха желание да купуват лекарства на борсата, но поради спецификата на този вид стока и съществуването на някои забрани ние не приехме.

Facebook logo
Бъдете с нас и във