Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЯЛА ТЪРГОВИЯ С БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ

От началото на седмицата обемът на търговията с облигации на външните пазари постепенно намалява. Поради тази причина и българските еврооблигации се търгуваха доста вяло, а цените им се движеха в тесни граници. Значимата новина от седмицата беше очакваната заявка от страна на Министерството на финансите за изкупуване на 937.5 млн. долара от облигациите по просрочени лихви (IAB's). Тя вече беше калкулирана от пазара и не даде отражение върху котировките на облигациите. И двата вида брейди облигации се търсеха около номинала им и се предлагаха на нива от 100.05-100.10 щ. долара. След изкупуване на облигациите по просрочени лихви на 28 януари в обращение ще останат единствено облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's).Търговията с еврооблигации през седмицата беше слаба, като емисиите се котираха на нива от 109.50-109.90 евро за облигациите с падеж 2007 г., 124.65-125.10 евро за емисията с падеж 2013 г . и 126.25-127.00 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Постигнатата доходност при петгодишните ДЦК от 3.67% на аукциона на 20 декември даде пряко отражение върху цената на облигациите на Европейската инвестиционна банка, които са деноминирани в левове. Търсенето нарасна многократно през седмицата, а ограниченото предлагане доведе до покачване на котировките до 103.50-104.50 лева. При облигациите на МобилТел липсваха фактори, които да повлияят на цените, и търговията приключи без промяна на нива от 104.80-105.50 евро.В сравнение с предишните две седмици търговията с банкови облигации на борсата беше със сравнително малки обеми. Това обаче не се отрази на разнообразието на търгуваните емисии. Сключени бяха сделки с шест от емисиите в обращение - две на Българо-Американска кредитна банка, съответно с номинал 65 хил. евро и доходност от 5.40% и номинал от 15 хил. евро при доходност от 5.70%, на Пощенска банка с номинал от 15 хил. лв. и доходност от 5.30%, две на ОББ съответно с номинал от 6 хил. лв. и доходност от 5.20% и с номинал 100 хил. лв. и доходност от 5.30% и на ПроКредит Банк с номинал от 60 хил. лв. и доходност от 6.00 процента.За разлика от външния пазар, където оборотите постепенно намаляват, вътрешният е обхванат от предколедно пазаруване. Огромното търсене на държавни ценни книжа покачи котировките на всички облигации, в т.ч. и на двете вътрешни еврови емисии. Седемгодишните облигации достигнаха до цена от 108.50 евро, а дълговите книжа с падеж 2018 г. се котираха на нива около 108.00 евро. Министерството на финансите обяви аукцион за 15-годишните облигации на 3 януари за обем от 15 млн. евро.Значителното търсене и повишение на цените продължи и при ЗУНК облигациите. Държателите на този вид облигации предлагат доста ограничени количества на пазара, а цените достигнаха до 95.25-96.00 за деноминираните в евро и щатски долари ЗУНК облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във