Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЛИЗА В ЕВРОЗОНАТА ДО 2005 ГОДИНА?

Според сметките на базираната в Лондон международна банкова групировка Ейч Ес Би Си (HSBC) Великобритания ще се присъедини към еврозоната до 2005 година. Вероятността това да се случи е 50%, докато преди две години бе едва 25 на сто. Икономистите от лондонското Сити опитват различни модели за оценка на пазарните нагласи за обвързването на Англия с Евроленд, докато Ейч Ес Би Си използвала съвкупност от няколко подхода, за да получи по-пълна картина. Съдейки от краткосрочните лихвени проценти, финансовите пазари отчитат началото на 2005 г. като най-реалната дата за влизането на Обединеното кралство в еврозоната. Тогава, според техните прогнози, цената на еврото ще е равна приблизително на 0.68 англ. лири (около 2.88 г. марки за една лира). Ейч Ес Би Си обаче дава превес на пазарите на дългосрочни облигации. Ако Великобритания влезе в еврозоната в началото на 2005 г., лихвите по дългосрочните английски книжа ще се изравнят с лихвите по сходните френски и немски ДЦК, макар че в момента те доста се различават.

Facebook logo
Бъдете с нас и във