Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГЛЕДА КЪМ ЗЛАТОТО НА МВФ

Великобритания превърна борбата със световната бедност в основна цел на президентския си мандат в Г-8. Засега обаче няма консенсус как да стане това. А най-важният неразрешен въпрос е дали да се използват валутните резерви на МВФ за финансиране на дълговете на бедните държави към световната финансова институция, както предлагат Япония и Англия? МВФ притежава 103.4 млн. унции злато. Те са осчетоводени за първи път през 1971 г. на около 40-50 щ. долара за тройунция - близо една десета от сегашната пазарна цена на благородния метал. И тъй като не са преоценявани, подобна счетоводна операция ще прибави грубо 40 млрд. щ. долара към баланса на Фонда и на практика ще анулира задълженията на страните с ниски доходи. По принцип има два начина, по които МВФ да финансира дълговото бреме чрез златните си резерви. Единият е да продаде част от тях на международния пазар за приблизително 30 млрд. щ. долара и да занули дълговете на бедните към него. Подобен акт обаче би имал катастрофален ефект върху световните цени на златото. Специалисти от бранша напомнят, че подобно предложение за продажба на златните резерви на МВФ през 1999 г. е предизвикало срив на международните котировки на скъпоценния метал, които са потънали до невиждани от 20 години минимални стойности. За да се предотвратят сътресенията на международния златен пазар, финансовият министър на Южна Африка Тревър Манюел (чиято страна е основният доставчик на метала) предложи по-продължителен и на малки порции подход при продажбите. Такава процедура обаче ще е трудно да се регулира, защото страхът от ценови спад може да тласне някои доставчици към преждевременни продажби. Притеснените от тази перспектива САЩ и Канада предлагат свои алтернативи. Канада призовава богатите да предоставят безвъзмездно допълнителни средства за намаление на дълговете на бедните. САЩ пък притискат Световната банка и други банки за развитие да преоформят своите заеми в дарения. Все по-голямо внимание привлича и друга алтернатива - да се ревалозират валутните резерви на МВФ. Подобна непазарна операция крие нищожни рискове за международните пазари на злато и няма прецедент в досегашната практика. От края на 1999-а до пролетта на 2000 г. МВФ продаде 12.9 млн. унции от златните си резерви на двама свои длъжници - Бразилия и Мексико, на пазарни цени. Печалбите от продажбата отидоха в специална сметка на Фонда за финансиране на участието му в инициативата за облекчаване на дълговото бреме на бедните държави. След това МВФ веднага си взе обратно златото от Мексико и Бразилия като плащане по задълженията им. Тези операции внесоха допълнителни средства за дългови облекчения, защото оставиха непокътнати златните резерви на Фонда. Сумата от продаденото и обратно купено злато беше 14% от общите резерви на МВФ и 10% от световните монетарни златни резерви. Използването на златото на Фонда ще намали натиска върху богатите за по-щедри дарения, но ще има и обратен ефект. Възможно е след подобен акт представителите на донорите в борда на директорите на финансовата институция да преценят, че няма защо да отпуска заеми на страните с ниски доходи, за да не утежняват бремето им. Нещо повече, може да се стигне до намаление на всички парични преводи към бедните в тежък за тях момент.Изобщо Великобритания много успешно привлече вниманието на световната общност към потенциалната употреба на златните резерви на МВФ. Въпросът е дали експертите на Фонда ще успеят да представят работещ вариант с всички плюсове и минуси до пролетната среща на институцията и на Световната банка?

Facebook logo
Бъдете с нас и във