Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЕЛЧЕВ КОРИГИРА ЦЕНИТЕ НА ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ

До средата на седмицата цените на българските еврооблигации се движиха в съответствие с тенденциите на пазара на дългосрочните германски и американски книжа. След новината, че финансовият ни министър е оттеглил оставката си, след като е получил подкрепа от министър-председателя за провежданата финансова политика, цените на българските книжа се повишиха. Въпреки това чуждестранните анализатори не са много оптимистично настроени към обстановката в страната и коригираха само с 5-6 пункта рисковата надбавка, на която се търгуват българските книжа. Двете емисии, деноминирани в евро, повишиха котировките си с около 50 евроцента и се търгуваха на нива 108.30-108.80 евро за 100 евро номинал за BG'07 и 108.50-109.00 за BG'13.Корекцията при глобалната емисия, деноминирана в щатски долари, беше по-голяма - между 75 цента и 1 щ. долар, като в края на периода емисията с падеж 2015 г. се търгуваше на нива 110.00-110.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Изтеглянето на оставката от министър Велчев оказа влияние и върху цените на българските брейди облигации. Сделките през периода бяха слаби, като котировките се повишиха с около 50 цента след официалното публикуване на новината. Търговията приключи на следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 95.50-96.00 щ. долара, за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) 96.70-97.20 щ. долара, и за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) 96.50-97.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Интересът към сделки с вътрешната емисия, деноминирана в евро, беше по-висок в сравнение с предходната седмица. Цените леко се повишиха, като котировките се движиха в границите между 101.25-101.75 евро за 100.00 евро номинал.През седмицата на борсата не бяха регистрирани сделки с ипотечни и корпоративни облигации.Повиши се интересът към закупуване на доларови ЗУНК облигации, което доведе до известно покачване на цената. Реални сделки се сключваха в диапазона между 85.875-86.10 щ. долара за 100 щ. долара номинал. На 19 август приключи обявената подписка за замяна на доларови ЗУНК-облигации за деноминирани в евро. Министерството на финансите одобри поръчки за 10 млн. щ. долара срещу замяна за номинал от 9 037 500 евро. Това е най-големият по обем номинал от последните няколко подписки. Технически замяната ще бъде регистрирана на 25 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във