Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВАРНЕНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ СЕ ПРОДАВАТ ДО 11 НОЕМВРИ

От 22 октомври до 11 ноември 2002 г. ще продължи подписката за облигациите на Община Варна. Емисията, която беше обявена още през лятото, раздвижи духовете, тъй като интерес към нея прояви шефът на Орел-Г Холдинг Добромир Гущеров, а чрез него - и членовете на Бизнес клуб Възраждане. Преди два месеца - през август, бизнесмени от Възраждане, сред които Илия Павлов и Емил Кюлев, се срещнаха с кмета на Варна Кирил Йорданов. Тогава Гущеров обяви, че ще изкупи една трета от емисията и призова застрахователните и осигурителните компании да запишат книжа от нея.Втората причина, която предизвика интерес към книжата, е фактът, че Варна е една от заможните общини в България. Освен това нейните облигации ще носят сравнително висок доход - 9% годишно. Същият доход носят и книжата на община Сливен, които бяха пуснати тази седмица на борсата, но те са с четири години срок на погасяване, докато варненската емисия ще е тригодишна. За сравнение, доходността на ипотечните облигации на банките, които са две- и тригодишни, е между 7 и 7.8 процента.Тази сравнително висока доходност обяснява защо интересът към варненските книжа е огромен, както го определи брокерът на Юнити инвест 99 Михаил Атанасов. С тази емисия Юнити инвест 99 вече се превръща в традиционен посредник за всички общински облигации. Тя подготви и пласира облигациите на община Свищов и ще продава емисията на община Сливен. Изборът на посредника, осъществен в края на юли 2002 г., обаче не мина без скандал. Двама от участниците в конкурса за брокерска фирма, която да пласира книжата, подадоха жалба срещу избора на Юнити инвест, но по-късно я оттеглиха. Проблемът, за който БАНКЕРЪ писа, беше свързан с недостатъчно добре формулираните условия по конкурса. Явно специалистите от общината са се объркали в текстовете на Закона за ценните книжа, защото хем бяха обявили конкурс за избор на посредник, който да осъществи публично предлагане, хем не бяха предвидили изготвянето на проспект, който е задължителен елемент от процедурата при публично предлагане. В крайна сметка стана ясно, че варненските облигации ще се пласират по частен път, т.е. те ще бъдат предложени на не повече от 50 лица. При това положение Законът за ценните книжа не се прилага и общината не е длъжна да публикува проспект, одобрен от ДКЦК. Кръгът на купувачите е ограничен и по друга линия - в решението на община Варна е записано, че такива могат да бъдат само институционални инвеститори. Което означава, че става дума за банки, застрахователни дружества и пенсионни фондове.За в. БАНКЕРЪ брокерът на Юнити инвест 99 Михаил Атанасов коментира, че е възможно след като приключи подписката, книжата да бъдат качени на фондовата борса. Тогава вече ще се наложи да се направи и проспект, който да се одобри от Държавната комисия по ценните книжа. Брокер на друг инвестиционен посредник прогнозира, че ако това стане, най-вероятно доходността на варненските облигации на вторичния пазар ще бъде по-ниска от тази при пласирането им, тъй като цената, по която ще се търгуват, ще се покачи. Това означава, че предпочетените първоначални инвеститори ще оберат положителната разлика.Общата стойност на облигационния заем е 3 млн. евро. Средствата от него ще се използват за проекти, свързани с общинската инфраструктура - за подобряване на уличното осветление, за ремонт на пътища, училища и на здравните заведения.Облигациите са гарантирани само със собствените приходи на община Варна за периода 2003-2005 година. Свищовската и сливенската емисии са гарантирани и с активи на двете общини. Параметри на емисията:Обща стойност - 3 млн. евро;Минимална стойност на записаните облигации, при която заемът се смята за сключен - 2 млн. евро;Срок - три години;Годишна лихва - 9%, платима на всеки 6 месеца;Номинална и емисионна стойност на една облигация - 1000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във