Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВАРНЕНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ НАПРАВИХА ДОБЪР ДЕБЮТ

Интересът към търговията с български брейди книжа беше слаб през периода. Цените им се задържаха почти непроменени. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха срещу 90.25 - 90.75 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 92.25 - 92.75 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 92.50 - 93.00 щ. долара.През първата половина на периода търговията с български еврооблигации беше сравнително слаба. След новината за приватизацията на БТК някои от големите западни банки препоръчаха на инвеститорите да купуват български дългосрочни облигации. Стесни се спредът спрямо европейските и американски книжа, служещи за бенчмарк на глобалните ни облигации. Деноминираните в евро книжа с падеж 2013 г. повишиха цената си с повече от 1 долар и в края на периода се търгуваха срещу 99.25-99.50 евро за 100 евро номинал. Чувствително поскъпнаха и доларовите ни облигации с падеж 2015 г. - те повишиха цената си до 104.50 - 104.75 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Малко по-слабо беше отражението върху по-краткосрочната глобална облигация, деноминирана в евро с падеж 2007 година. Тя се търгуваше на нива около 104.00 евро за 100 евро номинал.Търговията с ипотечни и корпоративни облигации на борсата замря. Не беше регистрирана нито една сделка. През седмицата вниманието на инвеститорите бе привлечено от частното пласиране на две емисии от общински облигации и по-специално към облигациите на град Варна. Записването на тези книжа приключи за рекордно кратък срок. Официалните резултати ще бъдат обявени от кмета на града. ЗУНК облигациите повишиха цената си с около 25 цента. Причината е в появилото се търсене от страна на няколко фирми и институционални инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във