Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВАЛУТНИТЕ ТЪРГОВЦИ СЕ ЗАГРИЖИХА ЗА ИКОНОМИКАТА

Еврото се стабилизира на нива около и над 1.17 щ. долара. Под въздействието на противоположни тенденции търговията на международния междубанков валутен пазар остана в тесни граници. От една страна, финансови анализатори очакват Федералният резерв да понижи основните лихви по щатския долар, за да стимулира икономическия растеж в страната, което повлия негативно на долара. Част от тях прогнозират намаление с 50, а други с 25 базови точки - до 1 процент. Това би била най-ниската стойност на краткосрочния лихвен процент в САЩ от 1958 г. насам. От друга страна, подобна мярка се очаква да вземе и Европейската централна банка. Подобен акт ще свие ножицата между доходността на активите, деноминирани в евро и в щатски долари, и ще натиска единната европейска валута. На хоризонта е надвиснала и сянката на Бенк ъф Джъпен, която е готова да хвърли на пазара свежи количества японски йени, за да не допусне прекомерно поскъпване на местната валута спрямо конкурентните парични единици от Европа и САЩ. Това задържа поевтиняването и на еврото, и на щатския долар. През седмицата щатският президент Джорд Буш отново потвърди, че е привърженик на силен долар. Неговият финансов министър Джон Сноу обаче каза, че не е обезпокоен от 19-процентната обезценка на зелените пари спрямо еврото през последната година. Според него това е закономерна корекция, която трябва да се следи, без да се изпада в паника. Тези коментари и съобщението за уволнението на висшия мениджмънт на щатската ипотечна агенция Фреди Мак (Freddie Mac) предизвикаха значителни продажби на долари. От една страна, валутните дилъри се сетиха отново за огромния дефицит по текущата сметка на САЩ, за чието запълване (плюс поддържането на щатската парична единица на сегашната й цена) са необходими по 1.5 млрд. щ. долара на ден. От друга страна, чуждестранните инвеститори са собственици на близо една трета от емитирания от щатските агенции дълг и евентуалното констатиране на мошеничества във Фреди Мак ще предизвика масови продажби. Обстановката леко се разведри от оповестените данни за продажбите на дребно през май, които са били с 0.1% повече от априлските. Анализатори прогнозираха, че показателят ще остане на нивото си от април. Единната европейска валута се търгуваше несигурно и остана под натиск поради слуховете, че свиващата се икономика на еврозоната ще принуди Европейската централна банка да направи поне още едно намаление на основната лихва до края на годината. През седмицата ЕЦБ преоцени прогнозата си за ръста на БВП на Евроленд до 0.4% през тази и 1.1% през следващата година. Европейските централни банкери очакват годишната инфлация да варира между 1.8 и 2.2% през тази и да спадне до 0.7% през 2004 година. А френският финансов министър Франсис Мер побърза да заяви, че намаляващата инфлация дава възможност на ЕЦБ да понижи отново основната лихва по еврото, за да помогне за съживяването на стопанството на общността на 12-те страни членки на еврозоната. Шефът на банката Вим Дуйзенберг обаче коментира на 10 юни, че е прекалено рано да се обсъждат нови редукции и че понижението на основната лихва през миналата седмица с 50 базови точки - до 2%, е станало възможно заради изключително благоприятните инфлационни перспективи. За пореден път през седмицата разочарование поднесе Германия - индустриалният й продукт през април е намалял с 1% в сравнение с март, а икономистите очакваха той да намалее с 0.4 на сто. Според анализатори съществуват технически бариери на цени 1.19 и 1.1650 щ. долара за едно евро, определени от търговията с валутни опции, които ограничават движението на единната европейска валута в този диапазон. Японската йена повиши цената си под влияние на ред фактори, между които е и растящото търсене на японски акции от страна на чужденци и от местни фирми, които се готвят да прехвърлят активи в държавните пенсионни фондове. По данни на японското финансово министерство през май покупките на японски акции от задгранични инвеститори са надвишавали продажбите с 840.2 млрд. йени (7.14 млрд. щ. долара). БВП на Япония през първото тримесечие на тази година се е повишил с 0.1 процента. А централната банка на страната съобщи, че ще купи ценни книжа, гарантирани от активи с кредитен рейтинг BB на обща стойност до 1 трлн. йени. Тази мярка ще помогне на малките фирми, които изпитват затруднения да изтеглят заеми от борещите се с дълговете си местни банки. У нас междубанковият валутен пазар беше доста заспал. Среднодневните изтъргувани обеми валути достигнаха едва 57.5 млн. евро (112.5 млн. г. марки). Сделките в щатски долари представляваха 27.4% от купената и продадена валута.

Facebook logo
Бъдете с нас и във