Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВАКАНЦИЯТА НАПУСКА БОРСИТЕ НЕОХОТНО

Търговията беше изключително слаба в началото на седмицата поради празничните дни в САЩ. Като цяло цените на книжата на страните от развиващите се пазари бяха във възходящ тренд. Повишиха се и цените на дългосрочните европейски и американски книжа.Българските еврооблигации, деноминирани в евро с падеж 2007 г., останаха с непроменени цени. Повишиха се котировките на еврооблигациите, деноминирани в евро с падеж 2013 г. и на деноминираните в щатски долари с падеж 2015 година. Интересите на купувачи и продавачи се срещнаха при нива 95.90-96.00 за емисията с падеж 2013 г., докато котировките купува за емисията с падеж 2015 г. достигна до 103.00.През следващата седмица с приключване на ваканционния период се очаква да се увеличи обемът на сключените сделки. Повечето дилъри очакват намаление на лихвите в еврозоната. В случай че това стане факт, вероятно облигациите ни с падеж 2013 г. ще повишат котировките си.Стартиралата борсова търговия с компенсаторни инструменти беше събитието на седмицата. Сделки с ипотечни и корпоративни облигации не бяха сключени. Търговията със ЗУНК облигации беше сравнително слаба. По-засилено търсене може да се очаква към средата на следващата седмица, когато ще стане известен курсът евро/долар, по който на 19 септември 2002 г. ще бъде извършена замяната на доларови ЗУНК облигации за такива в евро.Котировките на българските брейди книжа останаха почти без промяна. Цените на облигациите по просрочени лихви (IAB's) се задържаха на нива 89.25-89.75, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 90.25-90.75, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.25-92.00.

Facebook logo
Бъдете с нас и във