Банкеръ Weekly

Пари и пазари

УМЕРЕНОСТ НА ПАЗАРА НА ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ

Търговията с българските еврооблигации мина без изненади. През седмицата рейтинговата агенция Стандарт енд Пуърс предупреди за евентуално понижаване на кредитния рейтинг на Румъния. Това не даде никакво отражение върху интереса на инвеститорите към българските книжа и върху рисковата надбавка, на която се търгуват те.Малко се засили търсенето на български еврооблигации в края на седмицата. Най-високите цени, на които се търгуваха книжата, бяха съответно 109.35 - 109.65 евро за емисията с падеж 2007 г., 120.60-120.75 евро за емисията с падеж 2013 г. и 125.10-125.40 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година. Българските брейди облигации също се търгуваха умерено. Те се котираха на нивата от предходната седмица, като най-добрите цени, на които можеха да се закупят облигациите по просрочени лихви (IAB's), бяха 99.80 щ. долара, а с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) 99.875 долара за 100 долара номинал. Ипотечните и корпоративните банкови облигации се продаваха доста активно на борсата. Бяха сключени сделки с облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 206 хил. евро и доход от 4.40%, с облигации на ТБ Алианц България с номинал от 50 хил. евро и доход от 5.10%, с книжа от първата емисия на Пощенска банка от 50 хил. лв. и доход от 4.60%, с облигации от втората емисия на Първа инвестиционна банка с номинал от 55 хил. евро и доход между 5.50% и 5.85%, с книжа от първата емисия на ЮНИОНБАНК с номинал от 2 хил. евро и доход от 6%, с облигации на ОББ с номинал от 9 хил. лв. и доход от 5.25% и с книжа от четвъртата емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал от 383 хил. евро и доход между 5.90 и 6 процента.Търговията с вътрешните облигации, деноминирани в евро, беше по-слаба в сравнение с предходните седмици. Цените се задържаха на достигнатите високи нива. Емисията с падеж 2010 г. се търгуваше на равнище между 105.00 и 105.25 евро. По-слабо беше предлагането на 15-годишните дългови книжа, които се котираха на нива между 104.00 и 104.25 евро. И през тази седмица обемът на сключените сделки със ЗУНК облигации в евро надвишаваше значително деноминираните в щатски долари. Интересът беше предимно от страна на институционални инвеститори и банки, а цените се движиха между 91.00 и 91.25 евро. Доларовите ЗУНК облигации се търсеха предимно от крайни клиенти в малки обеми, а цените им варираха между 92.75 и 93.25 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във